M Academy

662-250-4681    info@m-academy.in.th
หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

GEM (Global Executive Mindset)

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ

เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร โดยผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมระดมสมอง การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บรรยายอังกฤษ
1 Day, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M academy Big C RajDamri Building, 6th Floor

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะของผู้บริหารและสร้างความโดดเด่นให้คนสามารถจดจำในตัวคุณ

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
English 15,000.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

Khun Kavissara #104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti.trn@th.mcd.com

Khun Luckana #106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon.trn@th.mcd.com

Program Outline

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ

GLOBAL EXECUTIVE MINDSET (GEM) 5% Zone การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ สร้างความโดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ทั้งภายในและนอกองค์กร

WHY: ทำไมต้อง GEM

ผลงานที่ดีอาจยังไม่เพียงพอให้คุณกลายเป็นผู้นำที่น่าจดจำ เพราะสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากภายในและนอกองค์กรหากคุณอยากเป็นผู้นำที่โดดเด่นและกลายเป็นที่จดจำจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้า คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะของผู้นำ ทั้งวิธีคิด การแสดงออก และการสื่อสาร เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้กลายเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความมั่นใจโดดเด่น และเป็นคนเก่งที่น่าจดจำ

WHAT: GEM คืออะไร

หลักสูตรสากล สำหรับผู้นำที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างตัวเองให้มีศักยภาพ ด้วยการมุ่งพัฒนาทักษะของผู้นำในส่วนวิธีการคิด การแสดงออก และการสื่อสาร ที่ถูกคิดค้นโดยโค้ชระดับโลกอย่าง “Mr. Stephen Kempl” ซึ่งประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหาร รวมถึงเป็นโค้ชผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้นำองค์กรชั้นนำมากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง “The 5% Zone” ซึ่งให้เกียรติมาเป็นโค้ชในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คุณ Stephen Krempl จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประโยชน์ พร้อมอธิบาย “7 หลักการ ของหลักสูตร GEM” ที่ได้มาจากการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายประเทศ และยังแนะนำคุณอย่างใกล้ชิดให้เรียนรู้ถึงวิธีการดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักการ “5% Zone” เปลี่ยนแปลงตัวเองเพียง 5% เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จาก 7 หลักการของ G.E.M. คุณก็จะเห็นความแตกต่างที่อาจพลิกชีวิต คว้าโอกาสแห่งความสำเร็จ เพื่อสร้างความโดดเด่นได้สำเร็จเหนือใคร

WHO: GEM เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะของผู้บริหารและสร้างความโดดเด่นให้คนสามารถจดจำในตัวคุณ

ประโยชนที่จะได้รับ

 • สร้างพลังจากภายใน ด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของชีวิต
 • สร้างความโดดเด่นได้ทั้งภายในและนอกองค์กร
 • เรียนรู้วิธีการดึงศักยภาพของตนเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ตามหลักการ 5% Zone)
 • ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างความประทับใจเพื่อให้คนจดจำคุณได้ ในรูปแบบเดียวกับผู้นำองค์กรชั้นนำ
 • เข้าใจและพร้อมสื่อสารอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์
 • ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น พร้อมรับการโค้ชรายบุคคล

Program Detail

หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร โดยผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมระดมสมอง การประเมินตนเอง และการสร้างแผนพัฒนาตนเองและองค์กร โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ภาพรวมหลักสูตร Global Executive Mindset™
7 หลักการของ G.E.M.

รับผิดชอบ(Take Ownership)

เสนอตัวพร้อมความมั่นใจแบบไม่ลังเลที่จะเป็นผู้นำโครงการ นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ รับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วง และพร้อมร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มใจ

สร้างความไว้วางใจ(Build Trust)

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ปฏิบัติตนอย่างซื่อตรง และสามารถจูงใจได้ในทุกระดับชั้นขององค์กร

สื่อสารอย่างมั่นใจ(Communicates Confidently)

สอบถามถูกกาลเทศะ คำถามมีนัยสำคัญ เตรียมตัวและพูดเสริมอย่างโปรแอคทีฟ ประเมินและแบ่งปันมุมมองอย่างเหมาะสม

มอบฟีดแบ็คอย่างตรงไปตรงมา(Provide Direct Feedback)

ตอบกลับอย่างเหมาะสม สื่อสารเรื่องราวด้านลบก่อนประเด็นอื่น และมอบฟีดแบ็คในเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก

แสดงมุมมองของตนเองอย่างชัดเจน(Articulates Point of View Clearly)

สื่อสารวัตถุประสงค์ชัดเจน สื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดับแสดงออกถึงความเอาใจใส่ทางวัฒนธรรม และการแสดงออกเมื่อทำได้ตามความคาดหวัง

เชื่อมความสัมพันธ์(Connect Personally)

เรียนรู้วิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหาโอกาสสร้างสัมพันธ์ทั้งในการประชุมแบบทางการและไม่เป็นทางการ และพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกๆ ระดับขององค์กร

โค้ชและเล็งเห็นความสำคัญของผู้อื่น(Coaches and Recognize Others)

ช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย แนะนำและให้คำปรึกษากับสมาชิกในทีม พร้อมสื่อสารชมเชยและมอบรางวัลอย่างเปิดเผย

ดำเนินการสอนโดย Mr. Stephen Krempl

 • ประธานบริหาร บริษัท Krempl Communications International
 • อดีตผู้บริหาร Starbucks, Motorola, PepsiCo และ Yum Brands
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผู้นำระดับนานาชาติมากว่า 25 ประเทศทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น.
09:00 - 12:00 บทนำ
ทำความเข้าใจหลักการ G.E.M
เรียนรู้วิธีการ “เปลี่ยน” เข้าสู่โซน 5%
เรียนรู้และฝึกฝนหลักการของ G.E.M.
13:00 - 16:30 ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ และความโดดเด่นเหนือผู้อื่น
ฝึกฝนและให้ความเห็นสไตล์การสื่อสารของแต่ละคน
พัฒนาแผนปฏิบัติส่วนบุคคล
   
   

International Master Trainer

MR. STEPHEN KREMPL

Krempl has researched and has helped leaders to standout and get noticed in corporations in an increasingly competitive global market place, where the ability to just produce results is no longer enough. His company, Krempl Communications International has a series of interventions that assist individuals and organizations to develop a Global Executive MindsetTM (G.E.M) through workshops, coaching and assessments

Over the last 20 years, Stephen has worked in Fortune 500 companies - Starbucks, YUM Brands, PepsiCo, and Motorola in more than 30 countries around the world. Stephen currently assist his international clients develop curriculum, facilitate high level team meetings and programs and obtaining accreditation for their internal programs. He also enjoys speaking and writing books and is frequently asked to speak at conferences.

Prior to his current position (CEO of Krempl Communications International), Stephen was the VP of Global Learning at Starbucks Coffee Company. The role required the setting and implementation of an enterprise-wide learning strategy for the 140,000 partners, 12,800 restaurants operating in 37 countries to enable the planned and systematic growth of the brand across the globe.

Areas of Expertise
 • The president of Krempl Communications International
 • Former executive for Starbucks
 • Motorola
 • PepsiCo and Yum Brands
 • He has global experiences to speak and develop leaders in more than 25 countries around the world over two decades