รายละเอียด โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

662-250-4681    info@m-academy.in.th
หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

YES!CAMP

ปลุกพลังนักธุรกิจรุ่นเยาว์

เพราะเยาวชนในวันนี้คือคลื่นลูกใหม่ที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ การวางพื้นฐานและความพร้อมแบบรอบด้านคือหลักประกันสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนที่เราสามารถให้แก่พวกเค้า ร่วมเตรียมความพร้อมให้เค้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มองเห็นเป้าหมายชีวิต สามารถเลือกเส้นทางสายอาชีพหรือตัดสินใจสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ ได้ทำในสิ่งที่รักและอยู่ร่วมกับคนรอบข้างในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะน้องๆ ทุกคนล้วนมีศักยภาพในแบบของตัวเองซ่อนอยู่ หากแค่เพียงได้รับการจุดประกายและมอบแรงบันดาลใจที่ใช่ น้องๆ เหล่านี้ก็สามารถประสบความสำเร็จและกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาที่วัดผลสอบผ่านแค่ในตำราไม่เพียงพอที่จะช่วยน้องๆ ให้สอบผ่านได้ในชีวิตจริง เยาวชนของเรายังขาดความพร้อม ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากเมื่อต้องแข็งขันกับคนทั้งโลกและบททดสอบต่างๆ ในชีวิตจริงYES! CAMP (Youth Entrepreneur Summer Camp) จึงเป็นโครงการที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่จะทำให้การปิดเทอมของเยาวชนนั้นสนุกอย่างมีคุณค่า

บรรยายไทย
2 สัปดาห์, 9:00 A.M. - 5:00 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 - 19 ปี

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 65,000.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

Khun Kavissara #104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti.trn@th.mcd.com

Khun Luckana #106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon.trn@th.mcd.com

Program Outline

YES! CAMP ปลุกพลังนักธุรกิจรุ่นเยาว์

YES! CAMP (Youth Entrepreneur For Success Camp) เป็นโครงการที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่จะทำให้การปิดเทอมของเยาวชนนั้นสนุกอย่างมีคุณค่า เพราะเยาวชนในวันนี้คือคลื่นลูกใหม่ที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ การวางพื้นฐานและความพร้อมแบบรอบด้านคือหลักประกันสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนที่เราสามารถให้แก่พวกเค้า เยาวชนของเรายังขาดความพร้อม ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากเมื่อต้องแข็งขันกับคนทั้งโลกและบททดสอบต่างๆ ในชีวิตจริง

WHY: ทำไมต้อง YES! CAMP

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแบบทันที: YES! Camp เป็นโปรแกรมที่สนุกสนานและมอบสาระ สร้างแรงบันดาลใจที่ช่วยจุดประกายความคิด และให้โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากเหล่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในโลกดิจิตัล

ผลกระทบที่ใช่ถ้าเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ต้น: หลักสูตรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นให้เฉพาะกับวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ช้าเกินไป เพราะการได้เรียนรู้ในเส้นทางลัดตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้น้องๆ มุ่งสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก: YES! Camp ถูกออกแบบโดยมีตัวเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ทุกโปรแกรมใช้ทฤษฎีและหลักการที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการจำลองเป็นผู้นำ การคิดแบบมีระบบและสร้างสรรค์แบบ 6 Thinking Hats รวมถึงการเข้าฝึกงานในร้าน McDonald

WHAT: YES! CAMP คืออะไร

YES! Camp (Youth Eentrepreneur Summer Camp) คือโครงการสร้างเยาวชนคุณภาพด้วยการไกด์แนวทาง จุดประกายความสำเร็จให้แก่น้องๆ ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ได้มองเห็นโอกาสและหนทางสู่การกลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่

WHO: YES! CAMP เหมาะกับใคร

เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 - 19 ปี

ประโยชนที่จะได้รับ

 • สร้างเส้นทางความสำเร็จตามแบบของตนเอง
 • นักธุรกิจรุ่นใหม่จะได้ฝึกการเป็นผู้นำ
 • นักธุรกิจรุ่นใหม่จะได้ฝึกทำงานจริงโดยเรียนรู้จากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง McDonald’s
 • ทำให้เกิดกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
 • สร้าง Network กับนักธุรกิจ CEO รุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและพร้อมแบ่งปันความรู้และทักษะ
 • ได้สร้างจิตสำนึกการเป็นคนดี คนมีคุณภาพ

Program Detail

โครงการที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่จะทำให้การปิดเทอมของเยาวชนนั้นสนุกอย่างมีคุณค่า

เนื้อหาสำคัญ:

 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากการวางเป้าหมายในอนาคตและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม
 • วางรากฐานการคิดอย่างมีระบบ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจในอนาคต
 • สร้าง Network เพื่อต่อยอดสู่โอกาสการทำธุรกิจในอนาคต กับกลุ่มเพื่อนที่มีจุดมุ่งหมายในรูปแบบเดียวกันและนักธุรกิจ
 • ปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดี รวมถึงส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี รวมถึงการมีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละและบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
 • สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองนักธุรกิจรุ่นเยาว์ เพื่อให้เกิดการรวมตัวที่เข้มแข็ง และสามารถเรียนรู้จากกันและกัน

กิจกรรม:

 • ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้จากสุดยอด ซีอีโอ
 • สร้างประสบการณ์ฝึกงานในองค์กรชั้นนำของโลก McDonald’s
 • เรียนรู้ในการสร้างภาวะผู้นำ และสร้างความเข้าใจต่อตัวเองที่ต่างจังหวัด
 • สร้างเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการสร้างธุรกิจเพื่ออนาคต
 • เข้าเครือข่ายผู้ปกครอง และมีกิจกรรม สัมมนาเสริมเพิ่มเติม

 

หัวข้อบรรยาย

การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของคุณ ซึ่งจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

คุณทอม  เครือโสภณ (Mr. Tom Kruesopon)
ดีลเมคเกอร์

คุณจะทำอย่างไรอยู่รอดและการจัดการธุรกิจของคุณในประเทศไทย 2017

คุณอนุทิน ชาญวีรกูล (Mr. Anutin Charnvirakul)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน

ผลกระทบของเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและวิธีการที่เราจัดการในอนาคต

คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  (Mr. Pongsuk Hiranpruek)
Guru IT และผู้ดำเนินรายการ แบไต๋ไฮเทค

วิธีการพัฒนาแบรนด์และวิธีการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

คุณวุฒิธร มิลินทจินดา (Mr. Vuthithorn “Woody” Milintachinda)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด

การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

คุณเรืองโรจน์ พูนผล (Mr. Ruangroj “Krating” Poonpol)
ผู้ก่อตั้ง 500 TukTuks

รู้ถึงสิ่งที่คุณรักที่จะทำและสร้างความกล้าในการเดินให้ไปถึง

คุณปรัชญา อรเอก (Mr. Prajya Apura-ek)
เป็นผู้สื่อข่าว และผู้ประกาศข่าว NATION TV
รายการข่าวข้น คนเนชั่น, รายการธุรกิจ และรายการห้องข่าวธุรกิจ

Program Schedule

หัวข้อ วัน สถานที่

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น.

*วิทยากรและตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เปิดหลักสูตรช่วงเช้า หัวข้อ “วิธีการพัฒนาแบรนด์และวิธีการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ”

อบรมช่วงบ่าย “รู้จักตัวเองด้วย DiSCและพัฒนาความเป็นผู้นำจาการทำกิจกรรมจำลอง”

 
M academy

อบรมช่วงเช้า “หัวข้อ รู้ถึงสิ่งที่คุณรักที่จะทำและสร้างความกล้าในการเดินให้ไปถึง

อบรมช่วงบ่าย “สร้างหน้าปกวิสัยทัศน์”

 
M academy

อบรมช่วงเช้า “หัวข้อ การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของคุณซึ่งจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

อบรมช่วงบ่าย “การพัฒนาตัวเองตัวบุคคลและการอยู่ในสังคม”

 
M academy

อบรมช่วงเช้า “หัวข้อ ผลกระทบของเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและวิธีการที่เราจัดการในอนาคต

อบรมช่วงบ่าย “เปิดตาของคุณเพื่อวิธีการใหม่ของการคิด “Six Thinking Hat”

 
M academy
ฝึกงาน    
ฝึกงาน    
ฝึกงาน    
ฝึกงาน    
ฝึกงาน    
Offiste เขาใหญ่
หัวข้อ “คุณจะทำอย่างไรอยู่รอดและการจัดการธุรกิจของคุณในประเทศไทย 2017
 

โรงแรม D Varee Charnvee Resort

Offiste เขาใหญ่
หัวข้อ “หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

 
โรงแรม D Varee Charnvee Resort

พิธีปิดและรับมอบใบ Certificate 

 
โรงแรม D Varee Charnvee Resort
     

ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว NATION TV

คุณปรัชญา อรเอก

หนุ่มนักธุรกิจในวัยเพียง 30 ปี เขามองเห็นโอกาสในตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทรนด์สุขภาพ ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดโยคะจากสหรัฐและออสเตรเลียหลายแบรนด์ด้วยกัน ได้แก่ Zuvi, Dharmabums, Hipwidth, Glyder, Liquido และ Active "ตอนแรกเรานำเข้ามาจำหน่ายประมาณ 30 ตัว ใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานก็ขายหมด ขณะเดียวกันที่ผ่านมายอดขายก็มีการเติบโตหลายเท่าตัว เราเลยมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ จะเริ่มขยายฐานลูกค้ามากขึ้น จากเดิมจะจำหน่ายสินค้าแบบ B to C มีแผนขยายไปยังกลุ่มลูกค้าแบบ B to B มากขึ้นตามโยคะสตูดิโอหรือตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ"
Areas of Expertise
 • รู้ถึงสิ่งที่คุณรักที่จะทำและสร้างความกล้าในการเดินไปให้ถึง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด

คุณวุฒิธร มิลินทจินดา(วู้ดดี้)

เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการ ต่อมาในปี 2547 วู้ดดี้ได้ก่อตั้งบริษัท ดับเบิ้ลยู เน็ตเวิร์ค จำกัด และภายหลังในปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันได้แก่ รายการวู้ดดี้ เกิดมาคุย และรายการเช้าดูวู้ดดี้ ทั้งสองรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี วู้ดดี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ดารานักแสดง ได้แก่ David Beckham, Britney Spears, Alicia Keys, Rain, F4, Jay Chou, Jackie Chan, Choi Siwon จาก Super Junior, นิชคุณ หรเวชกุล, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Enrique Iglesias, Hugh Jackman และ Michelle Yeoh เป็นต้น นอกจากนี้ วู้ดดี้ยังได้รับการเลือกจาก CNN ให้เป็น 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลในภาคพื้นเอเชีย และถูกเสนอชื่อเข้าชิงงานประกาศรางวัล Asian Television Award ณ ประเทศสิงคโปร์ สาขารางวัลผู้ดำเนินรายการยอดเยี่ยมและรางวัลรายการยอดเยี่ยม จากรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้าน Social Network โดยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการที่มีผู้ตาม Twitter มากที่สุดของประเทศไทย
Areas of Expertise
 • วิธีการพัฒนาแบรนด์และวิธีการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

ดีลเมคเกอร์

คุณทอม เครือโสภณ

ดีลเมคเกอร์มือทอง ที่ปรึกษาและนักบริหารผู้คร่ำหวอดอยู่ในหลายสายงานธุรกิจ ชายผู้รอบรู้ทางการตลาดกับคมความคิดเฉียบขาดที่สามารถมองเห็นโอกาสและจับรวบเอาสองหรือสามความต้องการคู่ขนานมามิกซ์แอนด์แมตซ์จนได้ผลลัพธ์เป็นดีลทางธุรกิจที่ลงตัว ที่สำคัญคุณทอมยังถือเป็นนักธุรกิจที่มากไปด้วยคอนเนคชั่นเพราะคลุกคลีอยู่ในหลายธุรกิจ
Areas of Expertise
 • การพัฒนา Networking กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

Guru IT และผู้ดำเนินรายการ แบไต๋ไฮเทค

คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

เป็นพิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชาวไทย เริ่มเป็นพิธีกรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยม 6 ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโดยเริ่มปรากฏในรายการเคเบิลทีวี ไทยสกายทีวี กับรายการ แคมปัส ออนแอร์ ซึ่งเป็นรายการคอมมูนิตี้นักศึกษาไทย ที่นำเสนอกิจกรรมนักศึกษา และและเป็นรายการสด จนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจากจัดรายการที่ไทยสกายทีวีได้ 2 ปี ทางสถานีก็ต้องปิดกิจการเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 พงศ์สุข จึงตัดสินใจเลิกอาชีพพิธีกร แล้วตั้งใจว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ โดยศึกษาด้านการแสดงอย่างจริงจังโดยไม่ได้ทำงานด้านโทรทัศน์อีก ปัจจุบันพงศ์สุขดำเนินรายการทีวี “แบไต๋ไฮเทค”, ”ข่าววันใหม่ ช่วง ไอทีวันใหม่”
Areas of Expertise
 • ผลกระทบของเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและวิธีการจัดการในอนาคต

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน

คุณอนุทิน ชาญวีรกูล

อดีตผู้บริหาร บริษัท ซิโน-ไทย บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้สูงติด Top 3 ของไทย กับผลงานที่เคยเปลี่ยนโฉมหน้าซิโน-ไทย ให้กลายเป็น บริษัทก่อสร้างที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำของต่างประเทศ และร่วมพา บริษัท ซิโน-ไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตการเงิน กลายเป็นบริษัทยักษ์ที่ปลอดหนี้สิน เต็มเปี่ยมไปด้วยสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้ท่านยังเป็นนักการเมืองระดับแถวหน้าของไทย ที่เคยได้นั่งเก้าอี้ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคภูมิใจและเป็นประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (บริษัทลูกในเครือของ ซิโน-ไทย)
Areas of Expertise
 • ทำอย่างไรอยู่รอดและการจัดการธุรกิจในปี 2017

ผู้ก่อตั้ง 500 TukTuks

คุณเรืองโรจน์ พูนผล

ชายหนุ่มผู้นำ Silicon Valley ส่งตรงถึงมือ startup ไทย ในฐานะที่เคยร่ำเรียนอยู่มหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา และเป็นคนไทยที่สามารถโลดแล่นใน Silicon Valley กับตำแหน่ง Quantitative Marketing Manager ดูแลการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และรับตำแหน่ง Product Marketing Manager (Global Lead) ของ Google Earth/Moon/Mars และเจ้าของธุรกิจ startup รุ่นแรกซึ่งทำ mobile application ในสหรัฐอเมริกา ปี 2555 "กระทิง" เรืองโรจน์ พูนผล เปิดโรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการ startup ไทยที่ใช้ชื่อว่า Disrupt University พร้อมกับนั่งเก้าอี้ทำงานใน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ทั้งยังร่วมกุมบังเหียนบริหารกองทุน 500 TukTuks สนับสนุน startup ไทยให้ก้าวสู่ฝั่งฝันได้อย่างแข็งแกร่งในระดับโลก
Areas of Expertise
 • การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5