M Academy

คิดได้แบบนี้ทำงานร่วมกับใครก็รุ่ง

January 16th, 2017

ไม่มีใครเพอร์เฟคเก่งทุกอย่าง จุดเด่น-จุดด้อย คือสิ่งที่มีอยู่คู่กัน ใน DNA ของความเป็นมนุษย์ การจะทำภารกิจใดให้ได้รับผลสำเร็จที่ดีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม ให้เข้ามาช่วยเสริมจุดแข็งและลบจุดด้อยให้จางลง M academy มีไกด์ไลน์ดีๆ ที่รับรองว่าถ้าคิดได้แบบนี้ทำงานร่วมกับใครก็รุ่งแน่มาฝากกันค่ะ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในทีมแบบไม่มีอคติ เพราะการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบางทีก็เป็นเหมือนกระจกที่ช่วยสะท้อนให้เราได้คิดตาม หากบกพร่องจริงตามนั้นก็จะได้แก้ไขและปรับวิธีคิด วิธีการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

แชร์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน ไม่สับสนหลงประเด็นถ่ายทอดทุกประเด็นให้ผู้ที่ร่วมงานด้วยรู้เรื่องแบบจบเคลียร์ ไม่มีตกหล่น อย่าทำตัวเป็นพวกหวงข้อมูลปากหนักไม่บอกใคร เพราะหลายครั้งที่เพื่อนร่วมทีมอาจต้องตามงานต่อหรือใช้ข้อมูลที่อัพเดตจากเราเพื่อตัดสินใจ

 

รู้จุดเด่นจุดด้อยของคนในทีม ใช้คนให้ถูกกับงาน พยายามให้คนที่มีความสามารถได้ทำงานอย่างที่เค้าถนัด เหมาะสม แล้วคุณจะได้ผลงานที่ดีเป็นสิ่งตอบแทน ที่สำคัญต้องให้อภัยและอย่านำเรื่องผิดพลาดในอดีตของคนในทีมมาตัดสินความเป็นเค้าในวันนี้ ควรให้โอกาสเริ่มใหม่กับทุกคนและมองปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นบทเรียน

 

มีปัญหาต้องแก้ไขอย่าแก้ตัว เมื่อเกิดความผิดพลาดให้กล้ายอมรับอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับคิดหาทางแก้ไขปัญหา อย่าพยายามแก้ตัวแบบแถไปมาเพราะจะทำให้ตัวเราดูไม่น่าเชื่อถือ และอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง เคลือบแคลงสงสัยกันและกัน คนเราผิดพลาดกันได้ทุกคนพร้อมให้อภัยแค่ยอมรับและแก้ไขดีกว่าหาเหตุมานั่งแก้ตัว

 

สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้ทีม ด้วยการมองโลกในแง่บวกไม่จำนนต่ออุปสรรคและปัญหา รู้จักคิดพูดแสดงออกเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับคนในทีม ทำให้ทุกคนมองเห็นจุดมุ่งหมาย เป้าหมายความสำเร็จในแบบเดียวกัน เพื่อที่ทีมงานทุกคนจะได้มีขวัญและกำลังใจลงมือทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเต็มที่

 

เสียสละเพื่อส่วนรวม ทำงานเป็นทีมต้องคิดถึงเป้าหมายหลักของทีมให้มาก ไม่ควรยึดติดแค่เพียงเป้าหมายหรือผลประโยชน์ส่วนตัว อย่าคิดแต่จะทำงานเอาหน้าเอาแต่ตัวเอง ต้องรู้จักชื่นชมและให้เครดิตกับทีมงาน เสียสละเพื่อส่วนรวมและเห็นแก่จุดหมายของทีมเป็นสำคัญ

 

ทำงานเป็น Teamwork ย่อมเวิร์คกว่าทำงานเพียงคนเดียวลำพังอยู่แล้ว ยิ่งช่วยเหลือยิ่งเข้าขาทีมก็ยิ่งประสบความสำเร็จและแข็งแกร่งมากขึ้น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถือเป็นทักษะจำเป็นที่เราทุกคนควรใส่ใจเพื่อให้ทุกผลงานได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุด

 

addfriends_en