M Academy

จูงใจคนเป็น ทำงานง่ายสบายไป 8 อย่าง

May 4th, 2016

จูงใจคนในทีมให้ช่วยเหลือลงมือทำงานตามหน้าที่โดยไม่ต้องคอยออกคำสั่ง เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากทำได้ เพราะไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งไหน จะเป็นหัวหน้างานหรือทีมงาน ก็หลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือจากคนในทีมได้ยาก และจะดีแค่ไหนถ้าคุณมีทีมงานที่รู้หน้าที่ในการทำงานโดยไม่ต้องรอให้บอก ให้สั่ง ให้ทำ เรื่องดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้นได้แค่คุณรู้จักทักษะที่จะช่วยจูงใจคนนทีมให้เห็นความสำคัญและพร้อมลงมือทำงานในหน้าที่ของตัวเอง

ไว้ใจและเชื่อในศักยภาพของผู้อื่น เริ่มด้วยตัวเราเองต้องรู้จักเชื่อใจในความสามารถของคนในทีม มองเห็นถึงศักยภาพความสามารถที่แตกต่างกันของทีมงานแต่ละคน อย่าเอาแต่คิดในด้านลบจนทำให้มองไม่เห็นความสามารถของผู้อื่น เพราะความไว้ใจคือสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกอยากร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานกับเรา

รู้จักเลือกใช้วิธีจูงใจคนในทีมให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม หลายคนมีความสามารถแต่ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าเสนอตัวรับผิดชอบเพราะกลัวผลงานจะออกมาได้ไม่ดี หน้าที่ในการจูงใจของคุณคือต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับนิสัยของคนในทีมแต่ละคน เช่นบางคนต้องให้กำลังใจเยอะๆ ต้องทำให้เค้ามั่นใจและมองเห็นความสามารถภายในของตัวเอง ส่วนบางคนก็อาจจะต้องคอยพูดกระตุ้นตลอดเพื่อทำให้เค้ารู้สึกตื่นตัวที่จะตั้งใจทำงานอยู่เสมอ

แบ่งงานตามหน้าที่ให้ชัดเจน ควรกำหนดขอบเขตในการทำงานด้วยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ขัดเจน ด้วยการมองความเหมาะสมทั้งในเรื่องความถนัด และความสามารถเฉพาะตัว ใช้งานให้ตรงกับความสามารถของคน เพื่อที่งานจะได้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

ทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายของผลงานที่มีร่วมกัน ด้วยการประชุมหรือรวมกลุ่มทีมงานเพื่อพูดจา บอกกล่าวให้คนในทีมทุกคนรู้ว่าเมื่อช่วยเหลือกันทำงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นผลดี ผลที่เปลี่ยนแปลง หรือผลตอบแทนยังไงบ้าง เพราะการบอกเป้าหมายร่วมให้คนในทีมทราบและเข้าใจ จะชวยกระตุ้นให้เค้าเกิดความตั้งใจเพราะมองเห็นผลดีที่มีร่วมจากการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

รับฟังเพื่อแก้ปัญหา-ไม่กล่าวโทษเมื่อเกิดอุปสรรค ถึงแม้การทำงานเป็นทีมควรจะกำหนดและแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน แต่เมื่อมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนในทีมควรตั้งใจรับฟังเพื่อช่วยมองหาทางออก หาทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการกล่าวตำหนิหรือลงโทษใคร เพราะนอกจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้ว ยังมีแต่ทำให้คนในทีมเสียความรู้สึก และไม่อยากแสดงตัวเพื่อรับผิดชอบงานอีก

ชื่นชมพูดให้เครดิตกับคนในทีมเมื่อมีโอกาส เมื่อทำผลงานเสร็จลุล่วงเรียบร้อย ได้รับการยอมรับและชื่นชม สิ่งที่ไม่ควรลืมคือการกล่าวชื่นชมและให้พูดเครดิตในหน้าที่ทุกส่วนของผู้ร่วมงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ เพราะการพูดให้เครดิตจะช่วยทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ลงแรงทำ และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม ทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกยินดีที่จะได้ช่วยเหลือทีมอย่างเต็มใจในครั้งต่อๆ ไป

 

ที่มา http://goo.gl/DXWNNP