M Academy

เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน ด้วย 5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง

April 7th, 2016

เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน ด้วย 5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง
5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้งสมองและหัวใจควบคู่กันไปในการบริหารงาน ทักษะ 5 ข้อนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตาม คีย์เวิร์ดมีเพียงแค่ต้องอาศัยความเข้าใจและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จริงๆ เท่านั้น

1. มีวิสัยทัศน์ ยึดมั่นในเป้าหมาย: วิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อพัฒนาองค์กรให้เดินไปข้าง หน้า ซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างทางของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมายที่อาจจะทำให้คนใน ทีมเกิดความสับสนและลังเลใจในการปฏิบัติ งาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่นในเป้าหมาย สามารถให้คำแนะนำ และดึงลูกทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ

2. มีทักษะในการสื่อสารดี: ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์ สื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น และที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูง ทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับ มองเห็นเป้าหมายที่มีร่วมกัน และมีใจที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น: การเป็นหัวหน้างานไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เอง ได้ทุกอย่างในทุกหน้าที่ เพราะงานใหญ่คงไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง หัวหน้างานที่ต้องไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดงความสามารถตามความเหมาะสม หรือใช้คนให้เป็น ให้เหมาะกับงานตามวลี “Put The Right Man To The Right Job”

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี: เพราะทุกการทำงานย่อมต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิค หรือปัญหาจากตัวคน หัวหน้างานที่ดีต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบพร้อมเผชิญหน้า ไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา สะสม จนยากเกินแก้ไข และกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น: นอกจากมุ่งในเรื่องผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจ และปารถนาดีต่อลูกทีมด้วยความจริงใจ เพราะผลงานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างานมุ่งแต่จะบริหารงานโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของลูกทีม ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจ สูญเสียกำลังใจ และถอดใจในการทำงานไปในที่สุด
ทักษะเบื้องต้นที่เรากล่าวมานี้ อาจเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบ หรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ ซึ่งแน่นอนหากขาดทักษะข้อไหนก็สามารถฝึกฝน นำไปใช้ และยึดเป็นหลักปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พัฒนาและกลายเป็นหัวหน้างานตัวจริงที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคนจนลูกน้องให้การยอมรับและยกใจให้