M Academy

สามเปลี่ยน! เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก

February 4th, 2016

สามเปลี่ยน! เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก

เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกหลายคนคิดว่ายาก ต้องใช้หลักการจิตวิทยาเข้าช่วยถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งที่จริงๆ แล้วจะเปลี่ยนตัวเองก็แค่ต้องทำด้วยตัวคุณเอง เพียงเข้าใจหลักการและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตามหลักสามเปลี่ยน เราเชื่อว่าหากคุณฝึกฝนและตั้งใจทำอยู่เสมอ คุณก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวกได้จริงๆ

Doubt and Solution - Solutions and Ideas Concept

  1. เปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เพื่อเปลี่ยนการกระทำ

    อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกต้องเริ่มจากกล้าที่จะเปลี่ยน เริ่มต้นที่ความคิด เปลี่ยนตัวเองให้มีทัศนคติที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ตราบที่โลกยังหมุนและพระอาทิตย์ยังขึ้นในทุกวัน อะไรก็เกิดขึ้นและเป็นไปได้ทั้งนั้น ที่สำคัญต้องเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีที่มาที่ไป สิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด เมื่อคิดเปลี่ยนได้แบบนี้ก็จะทำให้คุณมีใจเป็นกลางมองทุกอย่างด้วยความเป็นไปได้ ไม่ด่วนตัดสินคนและมองสถานการณ์ในแง่ลบ ที่สำคัญต้องมีสติและรู้เท่าทันตัวเองอยู่ตลอดว่ากำลังคิดแบบไหนอยู่ ถ้ารู้ว่าคิดลบก็ต้องหยุดคิดและดึงตัวเองกลับมาสู่ฟากของการคิดบวก เพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์และดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ

  2. เปลี่ยนการกระทำ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้พร้อมเป็นคนใหม่

    เมื่อคิดบวกแล้วก็ต้องฝึกส่งต่อการกระทำให้บวกด้วย เลิกกังวลกับผลของการกระทำด้วยการรู้จักแบ่งและบริหารเวลา อาจเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆ ด้วยการตื่นเช้าเพื่อออกกำลังกาย หัดทำสมาธิ แบ่งเวลาเพื่อดูแลสุขภาพกาย ใจ ของตัวเอง และทำสิ่งที่จำเป็นตามหน้าที่และเป้าหมายของชีวิต เพราะเวลาคือสิ่งมีค่าที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กัน คนที่แบ่งและบริหารเวลาเป็นคือคนที่รู้จักวางแผนจัดตารางให้ชีวิต รู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นที่ควรทำก่อน หลัง และลงมือทำมันอย่างเต็มที่ เลิกกังวลและมองชีวิตให้เป็นเรื่องสนุก หัดยิ้มให้ง่าย รู้จักให้อภัยทั้งกับตัวเองและผู้อื่น และสำคัญที่สุดคือ เป็นคนดีที่คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นตามกำลังของเรา โดยไม่คาดหวังผลตอบแทน

  3. เปลี่ยนคนคุย เลือกคบคน เพื่อมองหาคนต้นแบบแหล่งเพิ่มพลังงานคิดบวก

    มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องคบหาและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในแต่ละวันของชีวิตคุณหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอผู้คนไม่ได้ แต่คุณสามารถเลือกคุย เลือกคบกับคนที่มองโลกในแง่ดีได้ อย่างคำพูดที่กล่าวไว้ว่า “อยู่กับคนแบบไหน คุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น” อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกก็ต้องเลือกพาตัวเองเข้าไปอยู่กับกลุ่มคนที่คิดบวกและมองโลกในแง่ดี เพื่อเสริมสร้างและดึงพลังงานดีๆ มาสู่ตัวเรา และที่สำคัญจงมองหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จตามแบบที่คุณชื่นชม เพื่อให้เค้าเป็นภาพต้นแบบที่ชัดเจน ให้เราใช้เป็นแนวทางในการก้าวตามสู่ความสำเร็จ

จำไว้ว่าการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหาคำตอบได้ในทุกเรื่อง หรือตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิด คิดบวกคือการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เข้าใจที่มาของปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญ และที่สำคัญต้องเข้าใจอารมณ์ภายในของตัวเอง เพราะความคิดสัมพันธ์ต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม วันนี้คุณลงมือทำแบบไหนอนาคตก็จะได้ผลที่เป็นแบบนั้น ฝึกตัวเองให้เลิกคิดลบ แล้วเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดบวกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตของคุณและคนรอบข้างในวันพรุ่งนี้