M Academy

คิดต่างไม่ผิด ถ้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

October 17th, 2017

ความคิดที่ไม่ยึดติดอยู่เพียงในกรอบ หลีกเลี่ยงการมองโลกเพียงแค่แง่มุมเดียวคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรส่งเสริมและควรเคารพสิทธิของการแสดงออกที่แตกต่างของกันและกัน แต่..แตกต่างแบบไหน ยังไงที่เรียกว่าสร้างสรรค์และควรส่งเสริม ลองดูหลักการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ที่ M academy นำมาฝากกันค่ะ

1. คิดต่างได้แต่ต้องไม่ทำร้ายผู้อื่น
มีมารยาทในการคิดต่างหากการคิดต่างของคุณแค่พูดหรือแสดงออกมาก็ส่งผลทำร้ายต่อความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น ทำลายสังคม บ้านเมืองและบรรยากาศของส่วนรวมแล้ว เราคงต้องถือว่าความคิดต่างแบบนี้ไม่ใช่ความคิดต่างที่สร้างสรรค์ เพราะความคิดต่างที่สร้างสรรค์ย่อมเป็นการคิดที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล ผ่านการกลั่นกรองทางความคิด และที่สำคัญต้องไม่มุ่งทำร้าย ทำลายผู้อื่นและส่วนรวม 

2. ไม่ดูถูกความคิดที่แตกต่างของผู้อื่น
ขึ้นชื่อว่าคิดต่างย่อมถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ความคิดต่างย่อมมีคนอีกหลายกลุ่มที่มีความคิดเห็นไม่เหมือน ไม่ตรงกัน ซึ่งการมีความคิดที่ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ความผิด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งกลุ่มกล่าวโจมตีว่าร้ายผู้ที่คิดต่าง ดูถูกหรือต่อว่าแบบเอาผิด เอาถูก พึงคิดเสมอว่าเราควรให้เกียรติความคิดแตกต่างของผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราก็อยากให้ผู้อื่นให้เกียรติการแสดงออกถึงความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของเราเช่นกัน

3. คิดต่างแบบคิดบวก
ถ้าทุกพื้นฐานของการคิดต่างมีที่มาจากการคิดบวก ผลลัพธ์ของการคิดก็จะมีแนวทางที่แสดงออกมาอย่างสร้างสรรค์ อย่างคนสองคนเมื่อต้องรับมือกับปัญหาในเรื่องเดียวกัน คนนึงรับมือด้วยการคิดลบ คำตอบที่ได้ก็จะมีแต่การบ่น ว่า ด่าทอ ที่เต็มไปด้วยอคติ แต่ในขณะเดียวกันหากอีกคนเลือกรับมือด้วยการคิดบนพื้นฐานที่เชื่อในการคิดบวก มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ไม่โกรธ ไม่ว่า ไม่มีความคิดเป็นอคติ ใจมีแต่ความเป็นกลาง คนกลุ่มนี้จะสามารถคิดต่างเพื่อต่อยอดและแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าคนที่คิดลบ

4. สุดท้ายคิดต่างอย่างมีสติ
การคิดต่างที่สร้างสรรค์ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความคิดของเราไหลไปตามอคติของความโกรธ เกลียด ต่อผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเรา การมีสติจะช่วยทำให้เราได้คิดไตร่ตรองได้รอบด้าน มีเหตุ มีผล ไม่ใช่ฟังแต่ความคิดของตัวเองทั้ง 100% แต่ต้องเผื่อพื้นที่เพื่อเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นและนำกลับมาคิดวิเคราะห์ดูด้วย

เพราะความคิดต่างก็เหมือนกับหน้าตา รูปลักษณ์ภายนอกที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน ความต่างไม่ใช่สิ่งผิด ความต่างก่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นที่มาของความสร้างสรรค์ ถ้าคุณแตกต่างอย่างมีมารยาทเคารพผู้อื่น และไม่ดูถูกในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คิดได้ตามนี้ก็จะช่วยสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ

 

Email: info@m-academy.in.th
Facebook : http://bit.ly/fb_mcdtrnc
Line@: http://bit.ly/line_mcdtrnc

 

addfriends_en