M Academy

4 ขั้นตอนในการเจรจาธุรกิจแบบ win win

April 1st, 2016

4 ขั้นตอนในการเจรจาธุรกิจแบบ win win
1. นั่งเจรจาฝั่งเดียวกัน เพราะการนั่งทำข้อตกลงแบบที่นั่งฝั่งเดียวกันนั้นจะให้ความรู้สึกถึงการร่วมมือกันมากกว่า

2. เจรจาเพื่อ “ส่วนรวม” ไม่ใช่ “ส่วนตัว” ควรเริ่มต้นที่จากความคิดเป็นอันดับแรกโดยปรับจากการมองประโยชน์ส่วนตัวเป็น ประโยชน์ของทั้งคู่ ถัดมาในขั้นตอนการเจรจา สิ่งที่สำคัญคือควรหลีกเลี่ยงประโยคที่แสดงถึงความคิดถึงแต่ตัวเอง ควรเปลี่ยนมาใช้ประโยคที่สนใจประโยชน์ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น

3. มีเป้าหมายและทางออกร่วมกัน กำหนดเป้าหมายที่ให้ผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และเป้าต้องสามารถปรับได้ด้วยความสมัครใจของทุกฝ่ายด้วยเท่านั้น

4. แผนสำรอง เป็นสิ่งที่เราควรคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไร และในกรณีเหล่านี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการขอข้อมูลการติดต่อต่างๆ ไว้เผื่อมีการเปลี่ยนใจ หรือมีข้อเสนอใหม่ในภายหลัง จากนั้นค่อยเดินหน้าหาลูกค้ารายใหม่ที่ดูมีโอกาสมากกว่าแทน

CR.http://incquity.com