M Academy

5 วิธีคิดของคนที่อยากประสบความสำเร็จ

December 22nd, 2016

คนทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และในเรื่องส่วนตัว แล้วควรต้องมีวิธีคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตแบบไหนที่จะพาเราให้เข้าใกล้สู่คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตกัน M academy มี 5 วิธีคิดที่จะช่วยนำทางคุณให้เข้าใกล้สู่ความสำเร็จตามที่หวังมาฝากกัน

1) มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน อย่าสับสนฟุ้งซ่านถึงวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงและกังวลถึงแต่เมื่อวานที่ผ่านเลยไป เพราะการกังวลถึงสองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เสียเวลา เสียแรงกายแรงใจแต่ไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา จำไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่รู้สึกสับสนวุ่นวายให้พยายามตั้งสติและเอาใจมาสนใจแค่ในวันนี้และทำตรงนี้ให้ดีที่สุด

2) ฟังให้มากและเรียนรู้ให้เยอะ เรียนรู้จากประสบการ์ณตรงของชีวิตด้วยการกล้าที่จะทดลองและลงมือทำด้วยตัวเอง เรียนรู้จากผู้อื่นทั้งการฟังให้มากจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มาก่อน หรือกระทั่งสั่งสมเพิ่มประสบการณ์ด้วยการอ่านหนังสือไม่ว่าจะแบบไหนก็ล้วนมีประโยชน์กับชีวิตเราทั้งสิ้น ขยันเพิ่มเติมสั่งสมประสบการณ์เหล่านี้ไว้คล้ายคลังแสงอาวุธที่เต็มไปด้วยกระสุน ถึงวันนี้จะยังไม่ได้ใช้แต่วันนึงอาจจะมีประโยชน์ต่อวีธีการคิดและการตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้

3) แน่วแน่ในเป้าหมายของตัวเอง หาให้เจอว่าอะไรคือเป้าหมายของตนเองในระยะสั้นและระยะยาวมุ่งมั่นและไม่โลเลเปลี่ยนไปมา เมื่อได้พบเจอหรือรับฟังเรื่องอะไรมาก็ต้องไม่คล้อยตามคนอื่นได้ง่าย พยายามหาเป้าหมายที่มีความสุขของตัวเองให้เจอและแน่วแน่ที่จะลงมือทำตามความเชื่อที่ตรงกับเป้าหมายของตัวเอง ท้ายสุดความสำเร็จที่ใช่ของตัวเองก็จะเกิดขึ้นได้จริง

4) สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดี สร้างบุคลิกภาพที่ดี เรียนรู้ที่จะดูแลผมเพ้าเสื้อผ้าให้เรียบร้อย แต่งกายให้สะอาดสะอ้านเหมาะสมกับสถานที่และโอกาสคือสิ่งจำเป็นที่เราต้องใส่ใจ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ของใช้หรือเครื่องแต่งกายที่มีราคาแพงเกินกำลัง แต่ให้เลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเรา เหมาะกับบุคลิกภาพและกาละเทศะ เพราะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองซึ่งถือเป็นบันไดอีกก้าวที่จะช่วยส่งคุณให้เข้าใกล้กับความสำเร็จได้เช่นกัน

5) เป็นคนดีที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น การมีชีวิตอยู่โดยได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นถือเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจ เป็นการเพิ่มพูนคุณค่าให้กับตัวเองโดยยากที่จะหาวิธีไหนมาสู้ได้ คนที่รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตัวเองเป็น Someone ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักเป็นคนมีความสุขที่ได้ให้ ได้เรียนรู้หรือรู้จักที่จะแบ่งปัน มีชีวิตโดยไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น การใช้ชีวิตด้วยการเป็นคนดีจึงถือเป็นอีกหนึ่งข้อของคนที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต

สุดท้ายแล้วคำตอบของชีวิตที่ประสบความสำเร็จในมุมมองของคนแต่ละคนอาจแตกต่างกัน บางคนอาจไม่ต้องการเงินทองมากมาย ไม่ต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต หรือหน้าตาทางสังคมที่ล้นเหลือ แต่การบาลานซ์ชีวิตทุกด้านให้มีความสมดุลเหมาะสม ไม่ต้องมากและต้องไม่น้อยเกินไป มีความสุขแบบ “พอดี-เพียงพอ” ก็อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้

addfriends_en