M Academy

Charismatic Plus+ สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิกภาพ เปิดโอกาสให้กับความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณ

April 8th, 2016

Charismatic Plus+ สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิกภาพ เปิดโอกาสให้กับความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณ
ถึงมีความสามารถเต็มล้นอยู่ภายในแต่ละเลยภาพลักษณ์ภายนอก ก็เหมือนปิดโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถของตัวคุณเอง เพราะภาพลักษณ์ที่ปรากฏสู่สายตาคนอื่นคือตัวตัดสินด่านแรกที่คุณต้องก้าวผ่าน ก่อนได้แสดงความสามารถจริง ถึงคุณเชื่อว่าความสามารถต้องวัดกันจากภายใน แต่คนในส่วนใหญ่ล้วนตัดสินกันจากภายนอกในเสี้ยววินาทีแรก การใส่ใจสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีแบบมืออาชีพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่ควรถูกมองข้าม  
Charismatic Plus+ คือหลักสูตรที่จะเข้ามาช่วยดูแลให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ ส่งเสริมบุคลิกภาพด้วยการปรับเปลี่ยนลุกใหม่ให้คุณดูดีแบบมืออาชีพทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม การแต่งกาย และบุคลิกภาพ ตลอดจนมอบเทคนิคเพิ่มเสน่ห์จากภายใน ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์สู่ภายนอก ให้คุณโดดเด่น ดูดีแบบมืออาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจ เตรียมพร้อมสู่โอกาสความสำเร็จครั้งใหม่ให้กับคุณ

เหมาะกับ
บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการเสริมบุคลิกภาพ หรือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแบบมืออาชีพ
สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

  • ค้นหาเสน่ห์และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองผ่านหลักการ Charismatic Plus+
  • เรียนรู้หลักการทำงานของความคิดสู่พฤติกรรมที่แสดงออก ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของคุณ
  • วิเคราะห์บุคลิกและสรีระ พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการสร้างความโดดเด่น
  • สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิคการแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้นทำได้! แล้วคุณพร้อมจะเริ่มหรือยัง? ต้องการทราบรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อ M academy
โทร. 02-2504681-4
Email: info@m-academy.in.th
คุณศุภศิลป์ #104 (0891224711)
คุณลักขณา #106 (0818156549)