M Academy

Relaunch “People Plus Signature Program Version 2.0”

June 19th, 2015

Relaunch “People Plus Signature Program Version 2.0″ ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ ให้หลักปฏิบัติเพื่อต่อยอดความสำเร็จ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ชั้น 6 ตึกบิ๊กซี ราชดำริห์ (ตรงข้ามเซ็นทรัล เวิร์ล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ร่วมสร้างคนให้มีคุณภาพรอบด้าน