Relaunch “People Plus Signature Program Version 2.0”

June 19th, 2015

Relaunch “People Plus Signature Program Version 2.0″ ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ ให้หลักปฏิบัติเพื่อต่อยอดความสำเร็จ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ชั้น 6 ตึกบิ๊กซี ราชดำริห์ (ตรงข้ามเซ็นทรัล เวิร์ล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ร่วมสร้างคนให้มีคุณภาพรอบด้าน

4 CEO แถวหน้าของเมืองไทยเผยเทคนิคเคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ

May 13th, 2015

BUILDING PEOPLE & CULTURE” วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ จัดสัมมนา The Roundtable หัวข้อ “เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ BUILDING PEOPLE & CULTURE” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาค

Retail Management หลักสูตรปั้นเถ้าแก่ค้าปลีกรุ่นใหม่

March 24th, 2015

ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนาไปในมิติต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายลักษณะ เช่น ประเภทของร้านค้าปลีกที่หลากหลาย การกระจายของสาขาร้านค้าปลีก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Executive Briefing : Positive Power and Influence®

February 25th, 2015

Positive Power and Influence® : Building Relationships to Produce Results 

คนไทย เก่ง! แต่ทำไมถึงไม่สามารถไปไกลกว่าชาวต่างชาติได้

February 12th, 2015

ในชีวิตการทำงานของเรา คงได้พบเจอผู้คนมากมาย ทั้งในองค์กร และนอกองค์กร คงมีหลายคนที่เรามองเป็นเหมือน Role Modelหรือคนเก่งๆ ที่เติบโตมาในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ถูกฟูมฟักสั่งสอนทั้งจากบุพการีและสถานศึกษา ให้รู้จักนอบน้อมถ่อมเนื้อถ่อมตน ไม่ขี้คุย ขี้โม้ ไม่วิเคราะห์ ไม่ซักถาม และที่สำคัญคือขาดการแสดงออกทางความคิด ขาดความมั่นใจ และขาดความโดดเด่นเมื่อต้องยืนอยู่บนเวทีระดับนานาชาติ ทำให้ประเทศของเรามีจำนวนคนที่ประสบความเร็จในประเทศมากมาย แต่กลับกลายเป็น Nobody หรือคนไม่เก่งในสายตาของผู้บริหารระดับนานาชาติ