หลักสูตรอบรม การพูด เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจ

M Academy

room
หน้าหลัก > ทางเลือก
 

Professional Communication = การสื่อสารอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมการพูดคุณภาพเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารเพิ่มโอกาสให้คุณคว้าได้ทุกความสำเร็จจาก M academy

5 หลักสูตรอบรมการพูดคุณภาพเพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะด้วยหลักสูตรการสื่อสาร ที่ช่วยเพื่มโอกาสคว้าทุกความสำเร็จให้กับคุณได้จริง เพราะทักษะการพูดและการสื่อสารที่ดีสามารถพัฒนาได้แค่คุณพร้อมและมีความตั้งใจจริง กล้าที่จะเลือกปรับเพื่อเปลี่ยนจากหลักสูตรการพูดที่มีความหลากหลายของเรา

Charismatic Talk หลักสูตรอบรมการพูด เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณคว้าได้ทุกความสำเร็จ

หลักสูตรอบรมการพูด ที่โดดเด่นพร้อมช่วยปรับเพิ่มความมั่นใจจากภายในเพื่อสร้างสเน่ห์ในแบบที่เป็นคุณให้ฉายแววออกมาคู่กับการสร้างทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น ควรเลือกฟัง พูด ตั้งคำถามแบบไหนถึงจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากคู่สนทนา หลักสูตรอบรมการพูดโปรแกรมนี้มีพร้อมพัฒนาทักษะการสื่อสารให้คุณได้แน่นอน

Positive Power and Influence หลักสูตรการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตรการสื่อสารที่เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มทักษะ พัฒนาภาวะผู้นำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกส่วน ด้วยการสอนให้คุณได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการสร้างพลัง การใช้อิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น และสอนให้คุณเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่าง เพื่อเลือกใช้รูปแบบของอิทธิพลเชิงบวกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด ช่วยทำให้ผู้ร่วมงานหรือทีมงานทุกคนเกิดการยอมรับและลงมือปฏิบัติไปตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Essential Negotiation for Professionals หลักสูตรอบรมการพูด ที่จะช่วยทำให้คุณกลายเป็นนักเจรจาต่อรองแบบมือโปร

หลักสูตรการสื่อสาร ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดทักษะในด้านการเจรจาต่อรองให้คุณ เหนือกว่าการต่อรองแบบทั่วไปที่คุณเคยเป็น ด้วยการสอนให้รู้จักการวางแผน ศึกษาคู่เจรจาแบบ “รู้เขา รู้เรา” ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการเลือกกลยุทธ์และรูปแบบวิธีการต่อรอง รวมไปถึงช่วยเสริมเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำมาเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่เจรจาผ่านหลักสูตรการพูด คุณภาพคอร์สนี้

GLOBAL EXECUTIVE MINDSET (GEM) 5% Zone หลักสูตรการสื่อสาร ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและกลายเป็นที่จดจำ

หลักสูตรการสื่อสารจากต่างประเทศสำหรับผู้นำที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างตัวเองให้มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาทักษะของผู้นำในส่วนวิธีการคิด การแสดงออก และการสื่อสาร ที่ถูกคิดค้นโดยโค้ชระดับโลกอย่าง “Mr. Stephen Kempl” ที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหาร รวมถึงเป็นโค้ชผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้นำองค์กรชั้นนำมากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก เจ้าของหนังสือชื่อดังอย่าง “The 5% Zone” ซึ่งให้เกียรติมาเป็นโค้ชในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประโยชน์และอธิบาย “7 หลักการ ของหลักสูตร GEM” ที่ได้มาจากการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายประเทศ และยังแนะนำคุณอย่างใกล้ชิดให้เรียนรู้ถึงวิธีการดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักการ “5% Zone” เปลี่ยนแปลงตัวเองเพียง 5% เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จาก 7 หลักการของ G.E.M. คุณก็จะเห็นความแตกต่างที่อาจพลิกชีวิต คว้าโอกาสแห่งความสำเร็จ เพื่อสร้างความโดดเด่นได้สำเร็จเหนือใครผ่านหลักสูตรอบรมการพูดคอร์สนี้

Power of Perception หลักสูตรการสื่อสารช่วยสร้างกระบวนการคิดแบบมีกลยุทธ์บริหารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมการพูดที่ถูกคิดค้นโดย “ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่” ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบระดับโลก ด้วยหลักสูตรการพูดคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและสามารถใช้ประโยชน์จาก 10 กลยุทธ์ สุดยอดเครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจ ช่วยคุณให้สามารถมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ ใช้เทคนิคคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีสิทธิภาพ คิดได้รอบคอบ ครบถ้วน และเป็นขั้นตอนแม้ต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว พร้อมเรียนรู้ที่จะประมวลข้อมูลและคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ช่วยคุณให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปหากเร่งรีบลงมือทำโดยขาดการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

เลือกพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร ให้แก่ตัวคุณหรือองค์กรผ่านหลักสูตรอบรมการพูด หลักสูตรการสื่อสารที่มีความหลากหลายหลาย และเฉพาะเจาะจง ตรงกับทุกความต้องการพัฒนา ลงลึกรายละเอียดได้ตามที่คุณต้องการ หากคุณสนใจหลักสูตรการพูด หลักสูตรการสื่อสารคอร์สไหน M academy สามารถช่วยออกแบบหลักสูตรการอบรมให้คุณได้ตามต้องการ ติดต่อทีมงานของเราได้ทุกวันและเวลาทำการโทร 02-250-4681-4

 

Charismatic Talk

สื่อสารอย่างมืออาชีพคว้าได้ทุกความสำเร็จ

บรรยายไทย

read more

GEM (Global Executive Mindset)

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ

บรรยายอังกฤษ

read more

Positive Power and Influence®

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

บรรยายอังกฤษ

read more

Positive Power and Influence®

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ

บรรยายไทย

read more

Power of Perception™

บริหารกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

บรรยายอังกฤษ

read more

Essential Negotiation for Professionals

เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บรรยายไทย

read more