M Academy

โปรแกรม Charismatic Plus+

August 18th, 2015
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ดูโดดเด่น มีเสน่ห์ในแบบของตนอย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ โปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงการแสดงออกที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น ทุกครั้งที่คุณแสดงออกหรือพูดมีผลต่อภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีบุคลิกที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงจากภายในสู่ภายนอก