M Academy

โปรแกรม Charismatic Talk

August 18th, 2015
สร้างความประทับใจในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

สร้างเสน่ห์ที่น่าประทับใจให้ตนเองและคนรอบข้างทุกครั้งเมื่อสนทนา ผสมผสานหลากหลายเทคนิคเพื่อทุกการสนทนาจะเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียงและภาษากายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ