M Academy

โปรแกรม Global Executive Mindset

August 7th, 2015
ช่วยให้คุณโดดเด่นในเวทีผู้นำระดับโลก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เปิดมุมมองให้คุณในฐานะผู้นำระดับโลก มุ่งเน้นการฝึกทักษะและเทคนิคที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกเพื่อให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม