รายละเอียด โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Effective You

เรียนรู้และเสริมสร้างจุดแข็ง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด

เป็นโปรแกรมเฉพาะที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถประเมินศักยภาพของบุคลากรเพื่อนำมาสร้างแนวทางการพัฒนาให้เกิดผลความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับตัวเองและทีมงาน โปรแกรม Effective You สามารถส่งมอบรายงานในมิติต่างๆที่เกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของคุณหรือบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเจาะจงได้มากถึง 20 รายงานซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำในการวิเคราะห์รายงานและวางแนวทางพัฒนาจากมาสเตอร์เทรนเนอร์ระดับโลกแบบตัวต่อตัว

บรรยายอังกฤษ
1 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรในทุกระดับชั้น ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
English 0.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

-

Program Detail

-

Program Schedule

-

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5