ห้องอบรมขนาดใหญ่ ชั้น5 - M ACADEMY

M Academy

room

พื้นที่ใช้สอย PDC Room 1 + 2

image description image description image description image description

พื้นที่ใช้สอย PDC Room 1

image description

พื้นที่ใช้สอย PDC Room 2

image description image description