M ACADEMY l โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

M Academy

room
หน้าหลัก > ทางเลือก
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งมั่นอบรมพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างบุคลากรที่ดี มีคุณภาพด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่เรามุ่งมั่นเสมอมา คือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอก โดยหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรพร้อมทีมวิทยากรระดับแนวหน้าในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีที่ดีที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรามุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยครอบคลุม ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนักธุรกิจและองค์กรรัฐวิสหกิจ โดยมีการเปิดสอนด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรทางเลือก โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สำหรับกลุ่มธุรกิจและบริษัทเอกชน

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ และบริษัทเอกชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความสามารถมากยิ่งขึ้นด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยครอบคลุมทัก 5 หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างความคิดแบบผู้นำทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์และการวางตัวอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สามารถนำมาซึ่งชื่อเสียงต่อไปในอนาคต  การสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการเจรจาและการต่อรองให้ดูโปรมากที่สุด อีกทั้งยังรวมไปถึงการใช้ทักษะการเจรจาเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรดูมีการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น การพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิดเพื่อวางแผนต่อยอดการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานคนเดียวหรือการทำงานเป็นทีม การอบรมพัฒนาบุคลากรให้ยกระดับการบริการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะคติใหม่ๆ สร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณพร้อมส่งมอบบริการและความประทับใจให้แก่ลูกค้า และสิ่งสุดท้ายคือการพัฒนาบุคลากร ในการสร้างทีมให้แข็งแกร่ง เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่บริษัทได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

  Programs Leadership development Professional communication Thinking process Uplifting services Team unity เหมาะสมกับระดับ
อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
People Plus – Signature Program
บรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน
    ✓Manager
✓New Manager ✓Supervisor
✓Staff
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Plus for Your Success
บรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน
        ✓Director
✓Manager
✓Talent
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Talk
บรรยาย ภาษาไทย อบรม1วัน
        ✓Manager
✓Supervisor
✓Staff
อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
Positive Power and Influence®
บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม2วัน
    ✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Global Executive Mindset (GEM)
บรรยาย ภาษาอังกฤษ อบรม1วัน
      ✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Six Thinking Hats®
บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม2วัน
      ✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Power of Perception™
บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม1วัน
    ✓Director
✓Manager
✓Talents
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Performance Coaching for Result
บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม1วัน
      ✓Manager
✓Supervisor
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Essential Negotiation for Professionals

บรรยาย ภาษาไทย อบรม 1 วัน

        ✓Director
✓Manager
✓Talents

อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

หลักสูตรทางเลือก สำหรับกลุ่มข้าราชการและ องค์กรรัฐวิสหกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับกลุ่มข้าราชการและองค์กรรัฐวิสหกิจเพื่อช่วยเสริมทักษะที่จำเป็นในด้านต่างๆ  ให้กับคนในบุคลากรเพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด มุ่งเน้นการอบรมพัฒนาบุคลากร โดยเสริมทักษะทั้งหมด 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมพร้อมด้วยการอบรมพัฒนาบุคลากรกับหลักสูตร Ready for AEC เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในระดับสากล การอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความคิดแบบผู้นำและผู้บริหารเพื่อเสริมบุคลิกให้ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์ การสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการสนทนาให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรด้วยการพัฒนาทางด้านกระบวนการความคิดเพื่อการต่อยอดได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการยกระดับการบริการที่มีศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงได้ในระยะยาวได้อีกด้วยโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มข้าราชการและองค์กรรัฐวิสหกิจจากเรา

 

  Programs Ready for AEC Leadership development Professional communication Thinking process Uplifting services เหมาะสมกับระดับ
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง People Plus – Signature Program

บรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน

      ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Plus for Your Success

บรรยาย ภาษาไทย อบรม2วัน

      ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Charismatic Talk

บรรยาย ภาษาไทย อบรม1วัน

      ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Positive Power and Influence®

บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม2วัน

    ✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Global Executive Mindset (GEM)

บรรยาย ภาษาอังกฤษ อบรม1วัน

    ✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Six Thinking Hats®

บรรยาย ภาษาอังกฤษ
*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม2วัน

    ✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Power of Perception™

บรรยาย ภาษาอังกฤษ

*พร้อมบริการแปลภาษา อบรม1วัน

    ✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
✓ เชี่ยวชาญ/บริหารระดับต้น (9)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Performance Coaching for Result

บรรยาย ภาษาไทย/อังกฤษ อบรม1วัน

      ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Essential Negotiation for Professionals

บรรยาย ภาษาไทย อบรม 1 วัน

        ✓ ชำนาญการ (5)
✓ ชำนาญการ (6)
✓ ชำนาญการ (7)
✓ ชำนาญการพิเศษ (8)
  การบริหารงานภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม         ✓ ทุกระดับ
  การยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับ AEC       ✓ ทุกระดับ
  ให้คำปรึกษาและวางระบบโครงสร้างต่างๆของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการให้บริการในระดับ AEC       ✓ ทุกระดับ

อ่านรายละเอียดโปรแกรม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง