บุคลิกภาพดีสร้างความก้าวหน้าได้มากกว่าที่คิด

June 19th, 2017

ทักษะที่มาพร้อมกับประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นอาจถูกสกัดก่อนได้รุ่งถ้าบุคลิกภาพที่คุณมีไม่น่าเชื่อถือ เพราะคนเราตัดสินกันตั้งแต่แรกพบ บุคลิกภาพ การพูดการแต่งกาย ถูกเมมเมอรี่ให้เป็นภาพจำภาพแรกที่คนอื่นตัดสินก่อนได้เห็นทักษะและความสามารถที่แท้จริงของเรา พัฒนาบุคลิกภาพเบื้องต้นให้ดีตามเทคนิคที่ M academy แนะนำเพื่อสร้างความก้าวหน้าส่งผลต่อโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานได้มากกว่าที่คุณคิด

5 วิธีคิดของคนที่อยากประสบความสำเร็จ

December 22nd, 2016

คนทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และในเรื่องส่วนตัว แล้วควรต้องมีวิธีคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตแบบไหนที่จะพาเราให้เข้าใกล้สู่คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตกัน M academy มี 5 วิธีคิดที่จะช่วยนำทางคุณให้เข้าใกล้สู่ความสำเร็จตามที่หวังมาฝากกัน