บุคลิกภาพดีสร้างความก้าวหน้าได้มากกว่าที่คิด

June 19th, 2017

ทักษะที่มาพร้อมกับประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นอาจถูกสกัดก่อนได้รุ่งถ้าบุคลิกภาพที่คุณมีไม่น่าเชื่อถือ เพราะคนเราตัดสินกันตั้งแต่แรกพบ บุคลิกภาพ การพูดการแต่งกาย ถูกเมมเมอรี่ให้เป็นภาพจำภาพแรกที่คนอื่นตัดสินก่อนได้เห็นทักษะและความสามารถที่แท้จริงของเรา พัฒนาบุคลิกภาพเบื้องต้นให้ดีตามเทคนิคที่ M academy แนะนำเพื่อสร้างความก้าวหน้าส่งผลต่อโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานได้มากกว่าที่คุณคิด

Charismatic Plus+ สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิกภาพ เปิดโอกาสให้กับความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณ

April 8th, 2016

Charismatic Plus+ สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิกภาพ เปิดโอกาสให้กับความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณ
ถึงมีความสามารถเต็มล้นอยู่ภายในแต่ละเลยภาพลักษณ์ภายนอก ก็เหมือนปิดโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถของตัวคุณเอง เพราะภาพลักษณ์ที่ปรากฏสู่สายตาคนอื่นคือตัวตัดสินด่านแรกที่คุณต้องก้าวผ่าน ก่อนได้แสดงความสามารถจริง ถึงคุณเชื่อว่าความสามารถต้องวัดกันจากภายใน แต่คนในส่วนใหญ่ล้วนตัดสินกันจากภายนอกในเสี้ยววินาทีแรก การใส่ใจสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีแบบมืออาชีพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่ควรถูกมองข้าม