4 ขั้นตอนในการเจรจาธุรกิจแบบ win win

April 1st, 2016

4 ขั้นตอนในการเจรจาธุรกิจแบบ win win
1. นั่งเจรจาฝั่งเดียวกัน เพราะการนั่งทำข้อตกลงแบบที่นั่งฝั่งเดียวกันนั้นจะให้ความรู้สึกถึงการร่วมมือกันมากกว่า

2. เจรจาเพื่อ “ส่วนรวม” ไม่ใช่ “ส่วนตัว” ควรเริ่มต้นที่จากความคิดเป็นอันดับแรกโดยปรับจากการมองประโยชน์ส่วนตัวเป็น ประโยชน์ของทั้งคู่ ถัดมาในขั้นตอนการเจรจา สิ่งที่สำคัญคือควรหลีกเลี่ยงประโยคที่แสดงถึงความคิดถึงแต่ตัวเอง ควรเปลี่ยนมาใช้ประโยคที่สนใจประโยชน์ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น

Essential Negotiation for Professionals: เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

February 29th, 2016

Essential Negotiation for Professionals: เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ถ้าคุณเคยรู้สึกเสียเปรียบ อึดอัดหรือถูกกดดัน เมื่อต้องทำข้อตกลงต่างๆ นั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังมีปัญหากับทักษะในการเจรจาต่อรอง หรือประสบกับอุปสรรคภายในอย่างความคิด ความมั่นใจ ตลอดจนต้องเจอกับคู่ต่อรองที่เหนือกว่า เพราะการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน แน่นอนคนต่อรองเก่งย่อมได้เปรียบกว่าอีกฝ่าย แต่คุณรู้หรือไม่ว่านักต่อรองที่ดีจริงๆ แล้วต้องมีคุณลักษณะยังไง?