Positive Power and Influence (PPI) ต่อยอดความสำเร็จให้กับสุดยอดผู้นำ ด้วยการเลือกใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวก

April 2nd, 2016

“Positive Power and Influence” (PPI)
ต่อยอดความสำเร็จให้กับสุดยอดผู้นำ ด้วยการเลือกใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวก
ตำแหน่งงานที่ใหญ่โต หรือจำนวนลูกน้องที่มีอยู่มากมาย ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นสุดยอดของผู้นำอย่างแท้จริง เพราะผู้นำที่ดีนอกจากจะมีผลงานที่เป็นเลิศแล้ว ยังต้องมีความสามารถบริหารทีมงานให้ทำงานไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้ลูกทีมเกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในตัวของผู้นำจากใจจริง