แค่พูดเป็นก็คว้าได้ทุกความสำเร็จ : Charismatic talk

February 17th, 2016

แค่พูดเป็นก็คว้าได้ทุกความสำเร็จ : Charismatic talk
ใครๆ ก็พูดได้ แต่มีบางคนเท่านั้นที่พูดเป็น คนพูดเป็นเปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิต ส่วนคนพูดได้ที่พูดไปเรื่อยอาจปิดประตูความสำเร็จใส่หน้าตัวองได้เช่นเดียวกัน “Charismatic talk” คือคอร์สฝึกอบรมที่จะช่วยสร้างความประทับใจในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยการเสริมสร้างให้คุณมีศาสตร์และศิลป์ในการพูด ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ