5 คุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริการที่ดี

April 6th, 2016

5 คุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริการที่ดี

การสร้างลูกค้าใหม่ไม่ใช่เรื่อง่าย ดังนั้นการรักษาลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้เป็นลูกค้าของเราต่อไปด้วยการใส่ใจ ให้บริการทั้งก่อน และหลังการขายจึงเป็นเรื่องที่แสนจะจำเป็น วันนี้ M academy อยากแนะนำ 5 คุณสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นที่นักบริการที่ดีพึงจะมีมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ