M Academy

เพิ่มเสน่ห์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยเทคนิคง่ายๆ

April 19th, 2016

เพิ่มเสน่ห์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยเทคนิคง่ายๆ ให้ตัวเอง

คนมีเสน่ห์คือคนที่รู้จักวางตัว มีมารยาท และมีคุณลักษณะภายในส่วนบุคคลอย่างทัศนคติ ความเชื่อ และความคิดที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบที่คนอื่นจะสามารถสัมผัสได้เมื่อได้พบเจอ และพูดคุยกับเรา นอกเหนือจากภาพลักษณ์ภายนอก อย่างเสื้อผ้า หน้าผม การแต่งกาย หรือบุคลิกภาพแล้ว การรู้จักสร้างเสริมเสน่ห์ด้วยการพัฒนาคุณลักษณะภายในก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัว ช่วยเพื่อเพิ่มเสน่ห์และทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใครๆ ก็อยากคบหาสมาคม

• รู้จักควบคุมอารมณ์ และความเครียดได้ ด้วยการแสดงกิริยา คำพูด และการแสดงออกให้เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา หรือเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเครียด เผชิญปัญหาอย่างมีสติ หมั่นฝึกตัวเองให้มีจิตใจที่สงบ ก็จะรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาได้ยังไง

• มองโลกในแง่ดี คิด ทำและพูดดี ทั้งกับตนเองและผู้อื่น พยายามไม่มองตัวเองและคนอื่นในแง่ลบ มั่นใจและศรัทธาในตนเองและผู้อื่นอย่างจริงใจ เพราะคนที่มองโลกในแง่ดีคือคนที่มีเสน่ห์ ใครได้พบได้คุยก็จะรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ เพราะพูดคุยด้วยแล้วจะรู้สึกสบายใจ และรับรู้ได้ถึงพลังงานในด้านบวก

• ต้องมีความกระตือรือร้น คนกระตือรือร้นจะแสดงออกให้เห็นได้จากพฤติกรรม ดูเป็นคนตื่นตัว มีชีวิตชีวา และขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้ดูเป็นคนที่ดูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จ ภาพลักษณ์แบบนี้จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน และได้รับมอบหมายให้ทำงานหรือโปรเจคต์เฉพาะที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความก้าว หน้าให้กับตัวเราเอง

• สามารถรักษาความลับและไว้ใจได้ คนที่สามารถรักษาความลับคือคนที่รู้จักแยกแยะข้อมูลที่ได้ รู้ว่าอะไรที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดได้อย่างเหมาะสม ถ้าสามารถรักษาความลับได้ก็เท่ากับการเป็นคนที่น่าไว้วางใจและน่าคบหา

• มีความเชื่อมั่นในตนเอง แสดงออกถึงความเชื่อมั่นทั้งจากความคิด การกระทำ และการพูดจา ถ้าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม ทั้งจากเหตุผลและข้อมูล จะทำให้เราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ ดูน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น

• รู้จักกาลเทศะ คนมีมารยาทที่รู้ว่าเวลาไหนควรทำ เวลาไหนไม่ควรทำ รวมถึงรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดหรือเมื่อไหร่ที่ควรเงียบ ถือว่าเป็นคนมีกาลเทศะ รู้จักวางตัว จัดว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกเอ็นดู อยากให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือ

แค่หมั่นฝึกตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่ดีตามเคล็ดลับด้านบนที่ M academy รวบรวมมาให้ คีย์เวิร์ดอยู่ที่คิดดี ทำดี รู้กาลเทศะ ทำได้แค่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เรากลายเป็นคนมีเสน่ห์และน่า คบหาได้ไม่ยากเลยนะคะ