M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

The Roundtable Exclusively by M academy

เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ The Roundtable

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มอบอีกประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการร่วมรับฟังและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อหลากหลายที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ จากบุคลากรชั้นนำที่จะมาเปิดมุมมองที่แตกต่างจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปต่อยอดทางความคิดเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน อีกหนึ่งประสบการณ์พิเศษที่คุณจะได้คุณจะได้พบปะและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับสุดยอดผู้มีประสบการณ์และมีความสามารถในแต่ละสาขา

บรรยายไทย
0.5 วัน, 14:00 A.M. - 16:30 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
27 Aug 18 Thai 1,800.00 THB N/A
20 Nov 18 Thai 1,800.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

27 สิงหาคม 2561

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ - HR Transformation in Disruptive World"

การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะมีวิทยากรรับเชิญทั้งหมด 4 ท่านซึ่งเป็นผู้นำและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่หลากหลาย และดำเนินรายการโดยคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของ HR ในยุค 4.0 ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. วิธีการสร้าง HR Transformation ขององค์กร เมื่อบุคลากรคืออีกหนึ่ง Disruptive factor ที่เกิดขึ้น
2. กลยุทธ์และเครื่องมือของ HR ในการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรในยุค Disruptive
3. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็นแบบ Healthy Organization และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
4. แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดและเทคนิคเพื่อฝ่ากระแสความท้าทายและสร้างชัยชนะให้ธุรกิจ
M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำถึง 4 ท่าน ได้แก่
• ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

• คุณทัสพร จันทรี
กรรมการผู้จัดการ
ทีเอเอสคอนซัลท์ติ้งพาร์ทเนอร์

• ดร.บวรนันท์   ทองกัลยา
นายกสมาคม
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• คุณพรรณพร  คงยิ่งยง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โดยมีผู้ดำเนินการสนทนาคือ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Date & Time Program & Activities
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2561
เวลา 14.00-16.30
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
16.00 – 16.10 พักเบรก (10 นาที)
16.10 – 16.25 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.25 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา
   

20 มีนาคม 2561

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ - Thai SME to Global Success"

การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะมีวิทยากรรับเชิญทั้งหมด 3 ท่านซึ่งเป็นผู้นำและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่หลากหลายและดำเนินรายการโดยคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเตรียมธุรกิจเพื่อของประเทศไทย ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME ที่แตกต่าง และนำพาสู่ความสำเร็จในระดับสากล
2. นโยบายและช่องทางส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจกลุ่ม SME
3. แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดและเทคนิคเพื่อฝ่ากระแสความท้าทายและสร้างชัยชนะให้ธุรกิจSMEอย่างยั่งยืน
M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำถึง 3 ท่าน ได้แก่
• ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ
รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีผู้ดำเนินการสนทนาคือ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Date & Time Program & Activities
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561
เวลา 14.00-16.30
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
16.00 – 16.10 พักเบรก (10 นาที)
16.10 – 16.25 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.25 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา
   

24 พฤศจิกายน 2560

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ - Business Outlook & Must-Do for 2018"

การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะมีวิทยากรรับเชิญทั้งหมด 3 ท่านซึ่งเป็นผู้นำและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่หลากหลาย และดำเนินรายการโดยคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเตรียมธุรกิจเพื่อตอบรับกระแสความท้าทายในปี 2018 จากมุมมองของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลายภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.  สถานะของธุรกิจปัจจุบันและการตอบสนองในโค้งสุดท้ายปลายปี 2017
2.  แนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวมและในแต่ละภาครัฐและภาคส่วนอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสและความท้าทายของปี 2018
3.  แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดและเทคนิคเพื่อฝ่ากระแสความท้าทายและสร้างชัยชนะให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน
M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำถึง 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณ คุณกรณ์ จาติกวณิช

ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย
สมาคมฟินเทคประเทศไทย
 

2. คุณ บุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3. คุณ ปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ จำกัด

 โดยมีผู้ดำเนินการสนทนาคือ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Date & Time Program & Activities
วันศุกร์ท่ี่ 24 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.30
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
16.00 – 16.10 พักเบรก (10 นาที)
16.10 – 16.25 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.25 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา
   

21 กรกฎาคม 2560

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- Digital Marketing Trends-Thailand 4.0

การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะมีวิทยากรรับเชิญทั้งหมด 4 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่หลากหลาย และดำเนินการสนทนาโดยคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับด้านการตลาดดิจิตอลในประเทศไทย ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.    ปัจจัยการเติบโตทางธุรกิจด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งเทรนด์ในเมืองไทยและในต่างประเทศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ท่านเห็นโอกาสและความท้าทายอย่างไร
2.    องค์กรท่านมีความเห็นอย่างไรกับดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งในยุค Thailand 4.0 อะไรคือเป้าหมาย และกลยุทธ์ของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในองค์กรท่าน
3.    แบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์และแนวคิดของโลกดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งที่ท่านและองค์กรของท่านได้เรียนรู้เพื่อเป็นเส้นทางลัดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจของตน
M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำถึง 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณสีหนาท ล่ำซำ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


2.
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด


3.
คุณจอห์น แวกเนอร์

กรรมการผู้จัดการ
เฟซบุ๊ก ประเทศไทย


4.
คุณโรเชล ชฮายา

หุ้นส่วนผู้จัดการ - โอเอ็มจี ดิจิตอล
บริษัท ออพติมัม มีเดีย ไดเรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยมีผู้ดำเนินการสนทนาคือ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Date & Time Program & Activities
วันศุกร์ท่ี่ 21 กรกฎาคม 2560
เวลา 14.00-16.30
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
16.00 – 16.10 พักเบรก (10 นาที)
16.10 – 16.25 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.25 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

30 มีนาคม 2560

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- People Best Practices

โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรจากผู้บริหารในองค์กรชั้นนำที่หลากหลาย

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำถึง 4 ท่าน ได้แก่

1. ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด


2. ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


3.
คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


4. คุณริศรา เจริญพานิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จัดหางาน พี อาร์ แอนด์ บิสซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด

 

โดยมีผู้ดำเนินการสนทนาคือ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Date & Time Program & Activities
ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 14.00-16.30
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
16.00 – 16.10 พักเบรก (10 นาที)
16.10 – 16.25 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.25 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

21 พฤศจิกายน 2016

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- Business outlook & must-do for 2017 ทิศทางและภาครวมของธุรกิจในปี 2017

โดยมีประเด็นหลักของการพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเตรียมธุรกิจเพื่อตอบรับกระแสความท้าทายในปี 2017 จากมุมมองของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลายภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำถึง 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)


2. คุณทอม เครือโสภณ

ดีลเมคเกอร์


3.
คุณอนุทิน ชาญวีรกูล

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)


4. คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Date & Time Program & Activities
ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.00-16.30
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
16.00 – 16.10 พักเบรก (10 นาที)
16.10 – 16.25 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.25 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

8 กรกฎาคม 2016

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- AEC Champions

แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์เชิงลึกในวงธุรกิจแบบหมดเปลือก กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ เทคนิคและเคล็ดลับบริหารธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จในยุคAEC

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังผู้บริหารองค์กรชั้นนำในตลาด AEC ถึง 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย, บริษัท วี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและลุ่มแม่น้าโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน)
3.
เรืออากาศโท นายแพทย์ นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Date & Time Program & Activities
ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.30-16.00
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
15.30 – 15.40 พักเบรก (10 นาที)
15.40 – 15.55 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
15.55 – 16.00 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

29 มีนาคม 2016

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- Brand Battle

แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดและเทคนิคเพื่อฝ่ากระแสความท้าทายและสร้างชัยชนะให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังมุมมอง 360 องศา ในเสวนา ของ People Leader 4 ท่านจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่

1. คุณอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
2. คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.
คุณจอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส(บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด)
4. คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด

Date & Time Program & Activities
ในวันอังคาร ที่ 29 มี.ค. 2559
เวลา 13.30-16.00
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
15.30 – 15.40 พักเบรก (10 นาที)
15.40 – 15.55 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
15.55 – 16.00 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

30 พฤศจิกายน 2015

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"-Business Outlook & Must do for 2016

สถานะของธุรกิจปัจจุบันและการตอบสนองในโค้งสุดท้ายปลายปี 2015

แนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวมและในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสและความท้าทายของปี 2016

แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดและเทคนิคเพื่อฝ่ากระแสความท้าทายและสร้างชัยชนะให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังมุมมอง 360 องศา ในเสวนา ของ People Leader 4 ท่านจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่

1. คุณชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกษร แลนด์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2. คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
3.
คุณโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. คุณเฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด

Date & Time Program & Activities
ในวันอังคาร ที่ 30 พ.ย. 2558
เวลา 13.30-16.00
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
15.30–15.40 พักเบรก (10 นาที)
15.40 – 15.55 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
15.55 – 16.00 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

4 สิงหาคม 2015

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"-Global vs Local Brand Success

สร้างคน สร้างองค์กร สร้างความสำเร็จ

เลือกและพัฒนาบุคลากรที่ใช่ เพื่อดึงศักยภาพสูงสุด

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังมุมมอง 360 องศา ในเสวนา ของ People Leader 4 ท่านจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ คุณ Antonio Jr. Vivencio Del Rosario (Coca-Cola), คุณ Fred Mouawad (Synergia One Group), คุณ Marcos Purty (General Motors) และ คุณMonchai Chokephaibulkit (Football Thai Factory)

Date & Time Program & Activities
ในวันอังคาร ที่ 4 ส.ค. 2558
เวลา 13.30-16.00
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
15.30–15.40 พักเบรก (10 นาที)
15.40 – 16.15 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.15 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

12 พฤษภาคม 2015

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- BUILDING PEOPLE & CULTURE

สร้างคน สร้างองค์กร สร้างความสำเร็จ

เลือกและพัฒนาบุคลากรที่ใช่ เพื่อดึงศักยภาพสูงสุด

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังมุมมอง 360 องศา ในเสวนา ของ People Leader 4 ท่านจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน (MK) คุณกฤษฎา ล่ำซำ (KBANK) คุณแมทธิว กิจโอธาน (WAVE) คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ (Thaicom)

Date & Time Program & Activities
ในวันอังคาร ที่ 12 พ.ค. 2558
เวลา 13.30-16.00
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
15.30–15.40 พักเบรก (10 นาที)
15.40 – 16.15 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.15 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

9 กันยายน 2014

"เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ"- I'M POSSIBLE

เทคนิคแห่งความสำเร็จ

ต้นทุนส่วนตัวกับการแสวงหา

ความกล้ากับความบ้าบิ่น

เส้นทางกับเส้นชัย

M academy ขอเชิญร่วมรับฟังเคล็ดลับความสำเร็จจากหลากหลายเส้นทาง ทั้งจากผู้บุกเบิกกิจการ และผู้บริหารมืออาชีพ ซึ่งจะให้แง่คิดและมุมมองที่หลากหลายและแตกต่างสำหรับผู้เข้าร่วม เพื่อจุดประกายความสำเร็จในแบบของตน จาก People Leader 4 ท่านจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ คุณตัน ภาสกรที (อิชิตัน) คุณวิชา พูลวรลักษณ์ (Major Cineplex) คุณเกศรา มัญชุศรี (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (DHL Express)

Date & Time Program & Activities
ในวันอังคาร ที่ 12 พ.ค. 2558
เวลา 13.30-16.00
ณ M academy บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ช่วงท่ี 1)
ผู้ดำเนินรายการสรุปประเด็น (15 นาที)
15.30–15.40 พักเบรก (10 นาที)
15.40 – 16.15 Networking กับผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย (ช่วงท่ี 2)
High Tea ของว่างและเครื่องดื่ม
16.15 – 16.30 กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5