โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

เพิ่มเพื่อน Add Friends    เพิ่มเพื่อน 662-250-4681    เพิ่มเพื่อน info@m-academy.in.th
room
หน้าหลัก > โปรแกรม

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างบุคลากรที่ดี มีคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยทีมวิทยากรระดับแนวหน้าในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีที่ดีที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที มุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้

People Plus+

สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่ดีกว่า

บรรยายไทย

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมา เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และให้ทักษะ กับบุคลากรเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เชี่ยวชาญในการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นคนคุณภาพในแบบ “People Plus+” ...

read more

Charismatic Plus+

เสน่ห์และบุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางแห่งความสำเร็จ

บรรยายไทย

โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยเสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ ให้คุณดูดี โดดเด่น และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ในครั้งแรกที่พบเจอ...

read more

Charismatic Talk

สื่อสารอย่างมืออาชีพคว้าได้ทุกความสำเร็จ

บรรยายไทย

โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยสร้างเสน่ห์ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ระยะยาว ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงใจผู้อื่น เรียนรู้การใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจในทุกสาขาอาชีพ...

read more

GEM (Global Executive Mindset)

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ

บรรยายอังกฤษ

GLOBAL EXECUTIVE MINDSET (GEM) 5% Zone การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ สร้างความโดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ทั้งภายในและนอกองค์กร ...

read more

Performance Coaching for Result

สร้างคนและผลงานด้วยเทคนิคการโค้ชด้วยใจ

บรรยายไทย

หลักสูตรที่ช่วยเริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผ่านศาสตร์และศิลปะการโค้ชด้วยใจเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรรอบตัวและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทางธุรกิจ...

read more

Positive Power and Influence®

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

บรรยายอังกฤษ

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

read more

Positive Power and Influence®

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ

บรรยายไทย

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

read more

Edward de Bono’s SIX THINKING HATS®

The Quality of Your Thinking, The Quality of Your Future

บรรยายอังกฤษ

This is a quality thinking management tool to harness the intelligence potential of your organization. ...

read more

Power of Perception™

บริหารกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

บรรยายอังกฤษ

โปรแกรมช่วยกลั่นกรองความคิด ให้คุณพร้อมมอบแนวคิดที่เป็นเลิศได้ทุกเมื่ออย่างที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือทางความคิด10 ชนิด ที่จะช่วยคุณให้สามารถบริหารเวลาด้วยการจัดลำดับความสำคัญ พร้อมปรับมุมมอง กระบวนการคิดให้รอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ต้องตัดสินใจภายในช่วงเวลาที่จำกัด...

read more

The Roundtable Exclusively by M academy

เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ The Roundtable

บรรยายไทย

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มอบอีกประสบการณ์ การเรียนรู้ ผ่านการร่วมรับฟัง และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อหลากหลายที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ จากบุคลากรชั้นนำที่จะมาเปิดมุมมองที่แตกต่าง จากทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปต่อยอด ทางความคิดเพื่อนำมา...

read more

Think Plus+

คุณภาพของบุคคลากรและความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการคิดเชิงบวก

บรรยายไทย

Think Plus หลักสูตรสร้างกระบวนการคิดเชิงบวก ที่ไม่ซับซ้อนและจับต้องได้ ผ่านหลักการทำงานของสมองกับโมเดลThink Plus ซึ่งก่อให้เกิดทักษะที่นำมาใช้ได้จริง เพราะคุณภาพของบุคคลากรและความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการคิดเชิงบวก...

read more

Service in you

การให้บริการด้วยใจคือกุญแจสู่ความสำเร็จของงานบริการ

บรรยายไทย

การให้บริการด้วยใจ คือกุญแจสู่ความสำเร็จของงานบริการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อตนเองในฐานะผู้ให้บริการและต่อผู้รับบริการ และได้เรียนรู้การสร้างและฝึกฝนทักษะการให้บริการที่ให้ประสิทธิผลและความประทับใจสูงสุด...

read more

Essential Negotiation for Professionals

เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บรรยายไทย

หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการใช้แรงจูงใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์ด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองที่สนุกและท้าทายตลอดการอบรม...

read more

CHANGE MANAGEMENT

Mastering Change : How to manage changes More effectively

บรรยายอังกฤษ

This talk will show you how to lead changes whilst leveraging the principles and 5 Responses to Change in your organization....

read more

โปรแกรมเพื่อองค์กร
ของคุณโดยเฉพาะ

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ให้บริการที่ปรึกษา ที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างและเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบุคลากรในองค์กร ให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เราช่วยสร้างบรรทัดฐานพฤติกรรมพึงประสงค์ เพื่อสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผล แม้ในสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน