โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

room
หน้าหลัก > โปรแกรม

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างบุคลากรที่ดี มีคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยทีมวิทยากรระดับแนวหน้าในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีที่ดีที่สุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที มุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้

People Plus+

สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่ดีกว่า

บรรยายไทย

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมา เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และให้ทักษะ กับบุคลากรเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เชี่ยวชาญในการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นคนคุณภาพในแบบ “People Plus+” ...

read more

Charismatic Plus+

เสน่ห์และบุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางแห่งความสำเร็จ

บรรยายไทย

โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยเสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ ให้คุณดูดี โดดเด่น และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ในครั้งแรกที่พบเจอ...

read more

Charismatic Talk

สื่อสารอย่างมืออาชีพคว้าได้ทุกความสำเร็จ

บรรยายไทย

โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยสร้างเสน่ห์ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ระยะยาว ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงใจผู้อื่น เรียนรู้การใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจในทุกสาขาอาชีพ...

read more

GEM (Global Executive Mindset)

โดดเด่นและเป็นที่จดจำ

บรรยายอังกฤษ

GLOBAL EXECUTIVE MINDSET (GEM) 5% Zone การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ สร้างความโดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ทั้งภายในและนอกองค์กร ...

read more

Performance Coaching for Result

สร้างคนและผลงานด้วยเทคนิคการโค้ชด้วยใจ

บรรยายไทย

หลักสูตรที่ช่วยเริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผ่านศาสตร์และศิลปะการโค้ชด้วยใจเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรรอบตัวและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทางธุรกิจ...

read more

Positive Power and Influence®

เพิ่มพลังอิทธิพลเชิงบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

บรรยายอังกฤษ

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

read more

Positive Power and Influence®

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ

บรรยายไทย

ทักษะสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้รูปแบบการสร้างพลังและการใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

read more

Edward de Bono’s SIX THINKING HATS®

The Quality of Your Thinking, The Quality of Your Future

บรรยายอังกฤษ

This is a quality thinking management tool to harness the intelligence potential of your organization. ...

read more

Power of Perception™

บริหารกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

บรรยายอังกฤษ

โปรแกรมช่วยกลั่นกรองความคิด ให้คุณพร้อมมอบแนวคิดที่เป็นเลิศได้ทุกเมื่ออย่างที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือทางความคิด10 ชนิด ที่จะช่วยคุณให้สามารถบริหารเวลาด้วยการจัดลำดับความสำคัญ พร้อมปรับมุมมอง กระบวนการคิดให้รอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ต้องตัดสินใจภายในช่วงเวลาที่จำกัด...

read more

The Roundtable Exclusively by M academy

เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ The Roundtable

บรรยายไทย

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มอบอีกประสบการณ์ การเรียนรู้ ผ่านการร่วมรับฟัง และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อหลากหลายที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ จากบุคลากรชั้นนำที่จะมาเปิดมุมมองที่แตกต่าง จากทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปต่อยอด ทางความคิดเพื่อนำมา...

read more

Think Plus+

คุณภาพของบุคคลากรและความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการคิดเชิงบวก

บรรยายไทย

Think Plus หลักสูตรสร้างกระบวนการคิดเชิงบวก ที่ไม่ซับซ้อนและจับต้องได้ ผ่านหลักการทำงานของสมองกับโมเดลThink Plus ซึ่งก่อให้เกิดทักษะที่นำมาใช้ได้จริง เพราะคุณภาพของบุคคลากรและความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการคิดเชิงบวก...

read more

Service in you

การให้บริการด้วยใจคือกุญแจสู่ความสำเร็จของงานบริการ

บรรยายไทย

การให้บริการด้วยใจ คือกุญแจสู่ความสำเร็จของงานบริการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อตนเองในฐานะผู้ให้บริการและต่อผู้รับบริการ และได้เรียนรู้การสร้างและฝึกฝนทักษะการให้บริการที่ให้ประสิทธิผลและความประทับใจสูงสุด...

read more

Essential Negotiation for Professionals

เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บรรยายไทย

หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการใช้แรงจูงใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์ด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองที่สนุกและท้าทายตลอดการอบรม...

read more

CHANGE MANAGEMENT

Mastering Change : How to manage changes More effectively

บรรยายอังกฤษ

This talk will show you how to lead changes whilst leveraging the principles and 5 Responses to Change in your organization....

read more

Influential Presentation

โปรแกรมฝึกอบรมช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

บรรยายไทย

โปรแกรมฝึกอบรมช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จให้กับคุณ...

read more

โปรแกรมเพื่อองค์กร
ของคุณโดยเฉพาะ

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ให้บริการที่ปรึกษา ที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างและเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบุคลากรในองค์กร ให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เราช่วยสร้างบรรทัดฐานพฤติกรรมพึงประสงค์ เพื่อสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผล แม้ในสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน