M Academy

662-250-4681    info@m-academy.in.th
หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Client for Life

ดูแลลูกค้าให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเพื่อให้ลูกค้าอยู่คู่กับองค์กร

คุณจะได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาจากการเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นไปสู่การเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจในระยะยาวได้โดย เปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้บริหารระดับสูง เรียนรู้เทคนิคในการตั้งคำถามเปิดใจและการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็ว และ เป็นผู้กำหนดแผนการเชิงรุก

บรรยายไทย
2 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M Academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการและบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะบริหารและจัดการความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับลูกค้า

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 19,000.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

ดูแลลูกค้าให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเพื่อให้ลูกค้าอยู่คู่กับองค์กร

เปลี่ยนจากผู้ขายและผู้ให้บริการทั่วไป สู่การเป็นสุดยอดที่ปรึกษาในใจของลูกค้า คำตอบสำหรับผู้ที่อยากเป็นที่จดจำ และถูกคิดถึงเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า พร้อมสามารถบริหารจัดการกับความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระยะยาวอย่างยั่งยืน

WHY: ทำไมต้อง Clients for Life

ด้วยสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการเปรียบเทียบ และมีอำนาจในการต่อรองที่เพิ่มขึ้น ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและใช้ความพยายามอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจให้อยู่กับองค์กรต่อไป องค์กรยุคใหม่จึงจำเป็นต้องต่อยอดและพัฒนารูปแบบของการให้บริการ จากที่เคยเป็นเพียงผู้ซื้อกับผู้ขายทั่วไปให้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้าตามหลักการของ “Clients for life” เพื่อรักษาลูกค้าที่มีให้กลายเป็นลูกค้าระยะยาวและอยู่คู่กับองค์กรของคุณอย่างยั่งยืน

WHAT: Clients for Life คืออะไร

คือหลักสูตรเอกสิทธิ์ระดับโลกที่อ้างอิงมาจากผลการวิจัยเบื้องลึกในการขายและการตลาดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน หลักสูตร Clients for Life ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่จะช่วยทำให้ทุกคนจากทุกสาขาอาชีพ สามารถค้นพบเคล็ดลับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับส่วนตัวและระดับองค์กรกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวที่มีกับลูกค้าอย่างได้ผล นอกจากนี้ผู้เข้าเรียนยังจะได้เรียนรู้ถึงหลักการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้คุณและทีมงานสามารถลงลึกเพื่อขยายวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าได้จริง และการครองใจลูกค้าในระยะยาวก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

WHO: Clients for Life เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการและบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะบริหารและจัดการความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับลูกค้าเพื่อให้เป็นที่จดจำ ได้รับความภักดีจากลูกค้าในระยะยาว และเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน

ประโยชนที่จะได้รับ

 • ยกระดับความสามารถของตัวคุณ ให้ก้าวนำเหนือผู้อื่นเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยใช้ราคา
 • เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการในแนวทางใหม่ๆ ด้วยการยกระดับจากผู้บริการให้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า
 • เปิดรับโอกาสสู่ธุรกิจใหม่ จากการบอกต่อของกลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในตัวคุณ
 • ถามอย่างมีกลยุทธ์และแสดงความคิดเห็นอย่างมีแบบแผน เพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนคุณจากตัวแทนขายให้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ให้เข้าถึงจุดคุ้มค่า (c-suite level) เหมาะกับการบริหารลูกค้ากลุ่มผู้บริหารสูงสุดที่เข้าถึงได้ยาก

Program Detail

รูปแบบการเติบโตของความสัมพันธ์กับลูกค้า

ใน Clients for Life คุณจะได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาจากการเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นไปสู่การเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจในระยะยาวได้โดย

 • เปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้บริหารระดับสูง
 • เรียนรู้เทคนิคในการตั้งคำถามเปิดใจและการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็ว
 • เป็นผู้กำหนดแผนการเชิงรุก
 • เน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าการขายเพียงอย่างเดียว
 • เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นบุคคลในแบบที่ลูกค้าต้องการ
 • นำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้า

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น.และ 14:45-15:00น.
09:00 - 12:00 Waiting for Detail
13:00 - 16:30 Waiting for Detail

Trainer

คุณลินดา ติกกะวี (โค้ชหลิน)

คุณลินดาเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลหลากหลายทักษะ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจ จิตวิทยาการสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างทีม และการสื่อสารกับบุคคลที่มีความท้าทาย คุณลินดาได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพ ในระดับ ACC จาก International Coach Federation (ICF) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงานของสมอง โดยได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner in Neuro Linguistic Program จาก NLP Board of USA และ Practitioner in Compass Neuro Linguistic Program

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้บริหารดูแลการพัฒนาผู้นำให้กับบริษัท True Corporation PLC, กรรมการผู้จัดการ ของ OgilyOne Worldwide, ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Lowe Limited, ผู้จัดการอาวุโส ของ Coca Cola (Thailand), ฯลฯ

คุณลินดามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นเลิศและเอาใจใส่การถ่ายทอดโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และช่วยให้องค์กรได้รับสิ่งที่คาดหวังเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Motivation
 • Communication
 • Team Building
 • Professional Image
 • Effective Presentation

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5