M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Essential Negotiation for Professionals

เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลักสูตรช่วยพัฒนา และต่อยอดทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง ให้เหนือกว่าการต่อรองแบบทั่วไปที่คุณเคยเป็น ด้วยการสอนให้รู้จักการวางแผน ศึกษาคู่เจรจาแบบ “รู้เขา รู้เรา” ซึ่งเป็นพื้นฐาน และหัวใจสำคัญในการเลือกกลยุทธ์และรูปแบบวิธีการต่อรอง รวมไปถึงช่วยเสริมเทคนิคต่างๆ

บรรยายไทย
1 day, 9:00 A.M. - 17:00 P.M.
M Academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้าทีม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
9 Jun 20 Thai 5,500.00 THB N/A
3 Nov 20 Thai 5,500.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

เจรจาต่อรองแบบมือโปร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดทักษะด้านการเจราจาต่อรอง การใช้แรงจูงใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์

WHY: ทำไมต้อง เจราจา ต่อรอง

การเจราจาต่อรองเป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เฉพาะกับผู้ซื้อและผู้ขายแต่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ ทั้งการติดต่อประสานงานกันภายใน จนไปถึงการประชุมเพื่อหาข้อตกลงทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท คนที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี จะสามารถนำไปสู่ข้อตกลงที่สร้างความพอใจให้กับทั้งสองฝ่าย ลดความสูญเสียและความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองจึงมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร

WHAT: Essential Negotiation for Professionals คืออะไร

Essential Negotiation for Professionals คือหลักสูตรช่วยพัฒนาและต่อยอดทักษะในด้านการเจรจาต่อรองให้เหนือกว่าการต่อรองแบบทั่วไปที่คุณเคยเป็น ด้วยการสอนให้รู้จักการวางแผน ศึกษาคู่เจรจาแบบ “รู้เขา รู้เรา” ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการเลือกกลยุทธ์และรูปแบบวิธีการต่อรอง รวมไปถึงช่วยเสริมเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำมาเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่เจรจา

WHO: Essential Negotiation for Professionals เหมาะกับใคร

บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้าทีม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะและต่อยอดความสำเร็จในการเจราจาต่อรอง นอกจากนี้ทาง M academy ยังสามารถออกแบบและปรับเนื้อหากิจกรรมให้เข้ากับการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม (Private Class)

ประโยชนที่จะได้รับ

 • เข้าใจพื้นฐาน หัวใจสำคัญ และฝึกวางแผนเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
 • เพิ่มทักษะและความมั่นใจเมื่อต้องเจรจาต่อรอง
 • เข้าใจรูปแบบการเจรจาต่อรองของตัวเองและฝึกฝนในรูปแบบที่หลากหลาย
 • รู้เท่าทันสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองและเพิ่มโอกาสความสำเร็จซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย

Program Detail

เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์ด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองที่สนุกและท้าทายตลอดการอบรม คุณจะได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการวางแผนเจรจาอย่างมีกลยุทธ์ การฝึกใช้เทคนิคอย่างมีชั้นเชิง การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น การเข้าใจถึงความสัมพันธ์เพื่อเลือกใช้รูปแบบและพฤติกรรมในการเจรจาต่อรองที่สอดคล้อง เพื่อให้การเจรจาต่อรองและการจูงใจประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

เนื้อหาสำคัญ:

ด้วยการอบรมที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาและกิจกรรม คุณจะสามารถ

 • เข้าใจถึงพื้นฐานและหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
 • วางแผนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบและรู้จักใช้เทคนิคอย่างมีชั้นเชิงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • เรียนรู้และฝึกฝนรูปแบบและพฤติกรรมที่แตกต่างในการเจรจาต่อรองและตระหนักถึงรูปแบบของตนเองและผู้อื่น
 • หาทางออกอย่างสร้างสรรค์เมื่อเจอทางตันในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่นำไปสู่ผลสำเร็จพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น.และ 14:45-15:00น.
09:00 - 12:00 Waiting for Detail
13:00 - 16:30 Waiting for Detail

Program Head, Consultant and Trainer

คุณปาจรีย์ โสเจยยะ (โค้ชหล้า)

คุณปาจรีย์ เป็น Program Head และวิทยากรของเอ็ม อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท พีเพิล แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ประเทศไทย อีกทั้ง เป็นวิทยากรที่บริษัท อีเอสเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์) คุณปาจรีย์ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรคนแรกในเมืองไทยสำหรับหลักสูตร “พลังและอิทธิพลเชิงบวก” (Positive Power and InfluenceTM) ซึ่งเป็นหลักสูตรของผู้บริหารและผู้นำที่มีชื่อเสียงยาวนานระดับโลก

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 17 ปีทางด้านงานกลยุทธ์จัดซื้อและงานบริหารธุรกิจทั้งในองค์กรบริษัทข้ามชาติ (Fortune 500-พร็อคเตอร์แอนด์แกมเบิล และแม็คโดนัล) และธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ในเมืองไทย คุณปาจรีย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารด้านกลยุทธ์งานจัดซื้อ ปัจจุบันมุ่งเน้นงานในด้านการให้คำปรึกษากับองค์กรและผู้บริหาร รวมถึงเป็นวิทยากรในเรื่องการสร้างทักษะของผู้นำ การบริหารบุคลากร และทักษะกลยุทธ์งานจัดซื้อ

คุณปาจรีย์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มุ่งเน้นหลักการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรและองค์กรเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความเชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสาร และการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น

Areas of Expertise
 • การสร้างพลังและอิทธิพลเชิงบวก
 • การต่อรองที่มีประสิทธิผลสูง
 • การบริหารความสัมพันธ์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทีมที่มีประสิทธิผลสูง

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5