M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Influential Presentation

โปรแกรมฝึกอบรมช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

ถ้ามีสุดยอดไอเดียแต่ขาดการนำเสนอที่ดีพอ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณได้ยังไง? พัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

บรรยายไทย
2 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะในการนำเสนอ พรีเซ็นต์งานได้อย่างมั่นใจแบบมืออาชีพ อยากพัฒนาการสื่อสารของคุณให้ทรงพลัง มีอิทธิพลต่อผู้ฟังทั้งผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า ตัวแทน และคู่ค้าทางธุรกิจ ช่วยสร้างความโดดเด่นให้คนสามารถจดจำตัวคุณ

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
17-18 Mar 20 Thai 20,000.00 THB N/A
18-19 Aug 20 Thai 20,000.00 THB N/A
**Price Per Person / VAT excluded

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

Influential Presentation

โปรแกรมฝึกอบรมช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

WHY: ทำไมต้อง Influential Presentation

สุดยอดไอเดียที่มีคงไม่เกิดเป็นผลงานที่สร้างความสำเร็จได้แน่ ถ้าวันนี้คุณยังขาดทักษะการพูดนำเสนอที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารไม่ได้ เพราะความสามารถในการนำเสนอไอเดียพรีเซนต์งานต่อหน้าที่ประชุมคืออีกทักษะสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ อยากนำเสนอได้อย่างทรงพลัง สามารถโน้มน้าวใจผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานของคุณอย่างได้ผล ต้องพัฒนาทักษะการนำเสนอด้วยหลักสูตร “Influencing Presentation"

WHAT: Infleuntial Presentation คืออะไร

หลักสูตรพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณถ่ายทอดไอเดีย พรีเซนต์ สื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์สำคัญ ช่วยให้คุณเรียบเรียงความคิดก่อนนำเสนอได้อย่างมีระบบ รู้จักวิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่างของผู้ฟัง เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งการเลือกใช้วัจนและอวัจนภาษา ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอไอเดียอย่างได้ผลและทรงพลัง ทำให้ผู้คนมองเห็นความเป็นคุณ เข้าใจตรงกันว่าเพราะอะไรเขาจึงควรจะสนับสนุนความคิดหรือธุรกิจหรือโปรเจคที่คุณนำเสนอ

WHO: Influential Presentation เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะในการนำเสนอ พรีเซ็นต์งานได้อย่างมั่นใจแบบมืออาชีพ อยากพัฒนาการสื่อสารของคุณให้ทรงพลัง มีอิทธิพลต่อผู้ฟังทั้งผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า ตัวแทน และคู่ค้าทางธุรกิจ ช่วยสร้างความโดดเด่นให้คนสามารถจดจำตัวคุณ

ประโยชนที่จะได้รับ

 • เตรียมความพร้อมด้วยทักษะสำคัญหลักๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจขั้นตอนการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการนำเสนอพร้อมกับเรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะการนำเสนอ
 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เข้าใจเทคนิคและรูปแบบของการนำเสนองานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เข้าใจหลักจิตวิทยาเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสาร เลือกใช้วิธีสื่อสารให้เหมาะกับคนแต่ละประเภทมากที่สุด

Program Detail

Module 1: การวางแผนการนำเสนอ

·        กำหนดวัตถุประสงค์การนำเสนอ เตรียมเนื้อหาได้ตรงตามจุดประสงค์ วิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อ นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมสถานที่ สร้างบรรยากาศ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ (หากมี)

 Module 2: การจัดลำดับการนำเสนอ

·        สร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่น เข้าใจเทคนิคการกล่าวเปิดที่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจ นำเสนอด้วยข้อมูลอ้างอิงที่ช่วยสนับสนุนประเด็นหลัก กล่าวปิดได้ตอบโจทย์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 Module 3: เทคนิคการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  โดยใช้หลักของ NLP (Neuro Linguistic Programming)

·        การอ่านประเภทของคนตามลักษณะของการรับข้อมูลจากการสัมผัส  (4 Representational System)  และวิธีหรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคนแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน

 Module 4: การทำสไลด์

·        เข้าใจภาพรวมองค์ประกอบสำคัญและเทคนิคการทำสไลด์ที่ดี อย่างการเลือกใช้ตัวอักษร ขนาด สี รูปประกอบ ชาร์ตต่างๆ รวมถึงอะไรคือสิ่งที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงในการทำสไลด์ 

 Module 5:  การตอบคำถามหลังการนำเสนอ

·        เทคนิคการตอบคำถามยากๆ การตอบคำถามจากผู้ฟังในหลากหลายสถานการณ์

Module 6: ทักษะพื้นฐานของการนำเสนอ

      ท่าทางการยืนที่ถูกต้อง ภาษากายและการใช้มือ ระดับความดังของเสียง และระดับความเร็วของการนำเสนอ

      เรียนรู้เทคนิคการสบตากับผู้ฟังอย่างง่ายๆ และปฏิบัติได้จริง

      วิธีการเชื่อมหัวข้อเพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามได้ง่าย

Module 7: รับคำแนะนำรายบุคคลจากวิทยากร

      บันทึกวีดีโอภาพเคลื่อนไหวขณะผู้เข้าอบรมทำการฝึกฝน เพื่อรับ ​Feed back โดยตรงจากวิทยากร

เนื้อหาสำคัญ:

 • เข้าใจหลักการและกระบวนการโค้ชเพื่อสร้างผลงาน การตั้งเป้าหมาย การติดตามผลงาน การฟีดแบ็ค การค้นหาแรงจูงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้ถูกโค้ช
 • เรียนรู้บทบาทและรูปแบบที่แตกต่างของการโค้ชในองค์กร
 • ประเมินลักษณะพฤติกรรมและความพร้อมของผู้ถูกโค้ช ฝึกค้นหาความต้องการของผู้ถูกโค้ช
 • วิเคราะห์รูปแบบการโค้ชของตนและฝึกฝนการโค้ชในรูปแบบที่แตกต่างโดยมีผู้ถูกโค้ชเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะการเป็นโค้ชที่ดี (พูด แสดงออก และตอบสนอง) ผ่านบทบาทสมมุติในสถานการณ์เสมือนจริงที่ท้าทายตลอดกระบวนการเรียนรู้
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตกผลึกตนเองเพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นสุดยอดโค้ชในแบบของคุณ

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง: 10:30-10:45 น.และ 14:45-15:00น.
09:00 - 12:00 Waiting for Detail
13:00 - 16:30 Waiting for Detail

Trainer

คุณลินดา ติกกะวี (โค้ชหลิน)

คุณลินดาเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลหลากหลายทักษะ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจ จิตวิทยาการสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างทีม และการสื่อสารกับบุคคลที่มีความท้าทาย คุณลินดาได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพ ในระดับ ACC จาก International Coach Federation (ICF) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงานของสมอง โดยได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner in Neuro Linguistic Program จาก NLP Board of USA และ Practitioner in Compass Neuro Linguistic Program

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้บริหารดูแลการพัฒนาผู้นำให้กับบริษัท True Corporation PLC, กรรมการผู้จัดการ ของ OgilyOne Worldwide, ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Lowe Limited, ผู้จัดการอาวุโส ของ Coca Cola (Thailand), ฯลฯ

คุณลินดามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นเลิศและเอาใจใส่การถ่ายทอดโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และช่วยให้องค์กรได้รับสิ่งที่คาดหวังเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Motivation
 • Communication
 • Team Building
 • Professional Image
 • Effective Presentation

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5