เกี่ยวกับเรา - M ACADEMY

M Academy

room

เราสร้างคน คนสร้างองค์กร

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เราสร้างและพัฒนาบุคลากร เราพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วย สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้าง บุคลากรที่ดีมีคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ สรรสร้างและสรรหาสิ่งที่ดี เพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานบุคลากรและสังคมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

วิสัยทัศน์

เราสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เรามุ่งมั่นสรรค์สร้างบุคลากรเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกล ปรับเปลี่ยนวิถีคิด สร้างทัศนคติในเชิงบวก พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ เอ็ม อะคาเดมี่ และผสานความรู้จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และพร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ

เราปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
เรามีสถานที่ที่สามารถสร้างบรรยากาศและเอื้อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
เราพร้อมนำหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เราช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาและขยายองค์ความรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ
เราส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับการทำงานอย่างมืออาชีพ
เราเติมเต็มศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งผลดีให้กับธุรกิจและสังคมผ่านโปรแกรมเอกสิทธิ์ People Plus+

พันธกิจ

เราสัญญาที่จะ มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างมุมมองและทัศนคติที่ดี ให้บุคลากรผ่านโปรแกรมเอกสิทธิ์ People Plus+ และโปรแกรมการเรียนรู้อื่นๆ
ส่งมอบความรู้และประสบการณ์ผสมผสาน จากหลากหลายบุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสูงสุด
สร้างบรรยากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเอื้อประโยชน์สูงสุดในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ทำไมต้องศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ให้คุณได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างและโดดเด่น สร้างสรรค์ และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ช่วยคุณสร้างองค์กรชั้นนำเพื่อปรับเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอก โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลากรที่เก่ง มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ พาคุณสัมผัสกับทีมวิทยากรแนวหน้าในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งคุณจะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของคุณได้ทันที
ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ส่งมอบความน่าสนใจ แปลกใหม่และสนุกสนาน ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และทีมงานที่พร้อมให้บริการในมาตรฐานระดับสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มซีดี เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น6 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. 10330

: +66 2 250 4681-4
: +66 2 250 4685
: info@m-academy.in.th
: www.m-academy.in.th
: https://www.facebook.com/MCD.TRNC