ห้องสมุด - M ACADEMY

M Academy

room

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่

เราสร้างและพัฒนาบุคลากรเราพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ สรรสร้างและสรรหาสิ่งที่ดีเพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรและสังคมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

โปรแกรม People Plus+

สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้ทักษะกับบุคลากรเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นคนคุณภาพในแบบ “People Plus+” โดยผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเสริมสร้างให้คุณมีอิทธิพลเชิงบวกกับคนที่อยู่รอบตัว ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

โปรแกรม Charismatic Plus+

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ดูโดดเด่น มีเสน่ห์ในแบบของตนอย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ โปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงการแสดงออกที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น ทุกครั้งที่คุณแสดงออกหรือพูดมีผลต่อภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีบุคลิกที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงจากภายในสู่ภายนอก

โปรแกรม Charismatic Talk

สร้างความประทับใจในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

สร้างเสน่ห์ที่น่าประทับใจให้ตนเองและคนรอบข้างทุกครั้งเมื่อสนทนา ผสมผสานหลากหลายเทคนิคเพื่อทุกการสนทนาจะเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียงและภาษากายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ

โปรแกรม The Power of Perception™

พร้อมมอบแนวคิดที่เป็นเลิศในทุกเมื่อที่ต้องการ

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณตัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นและช่วยกลั่นกรองความคิดเพื่อค้นหาประเด็นที่เป็นแก่นสาระสำคัญที่แท้จริงโดยจะเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ 10 ชนิดที่ใช้งานง่าย ช่วยปรับมุมมองและกระชับกระบวนการคิดให้รอบคอบและตรงประเด็นเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่

เราสร้างและพัฒนาบุคลากรเราพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ สรรสร้างและสรรหาสิ่งที่ดีเพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรและสังคมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

โปรแกรม People Plus+

สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้ทักษะกับบุคลากรเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นคนคุณภาพในแบบ “People Plus+” โดยผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเสริมสร้างให้คุณมีอิทธิพลเชิงบวกกับคนที่อยู่รอบตัว ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

โปรแกรม Charismatic Plus+

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ดูโดดเด่น มีเสน่ห์ในแบบของตนอย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ โปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงการแสดงออกที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น ทุกครั้งที่คุณแสดงออกหรือพูดมีผลต่อภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีบุคลิกที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงจากภายในสู่ภายนอก

โปรแกรม Charismatic Talk

สร้างความประทับใจในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

สร้างเสน่ห์ที่น่าประทับใจให้ตนเองและคนรอบข้างทุกครั้งเมื่อสนทนา ผสมผสานหลากหลายเทคนิคเพื่อทุกการสนทนาจะเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียงและภาษากายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ

โปรแกรม The Power of Perception™

พร้อมมอบแนวคิดที่เป็นเลิศในทุกเมื่อที่ต้องการ

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณตัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นและช่วยกลั่นกรองความคิดเพื่อค้นหาประเด็นที่เป็นแก่นสาระสำคัญที่แท้จริงโดยจะเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ 10 ชนิดที่ใช้งานง่าย ช่วยปรับมุมมองและกระชับกระบวนการคิดให้รอบคอบและตรงประเด็นเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

The Service Leadership Workshop @ M academy

Ron is one of the world’s most sought-after educators, consultants, thought-leaders and customer service speaker in achieving superior service.

The Service Leadership Workshop @ M academy

Ron is one of the world’s most sought-after educators, consultants, thought-leaders and customer service speaker in achieving superior service.

The Service Leadership Workshop @ M academy

Organizations know what is important to building a successful service culture but many don’t do it effectively.

Ron is one of the world’s most sought-after educators, consultants, thought-leaders and customer service speaker in achieving superior service. The Service Leadership Workshop by Ron Kaufman – The Ultimate Customer Service Guru. For over two decades UP! Your Service Founder and Chairman .

Uplift the world with better service

Ron Kaufman, guru of good service, pens his 15th book and it’s an instant bestseller. By John Lui

Ron Kaufman was in the United States recently when he saw a kid in a T-shirt. Nothing special about that, except for the words on it. The phrase was a fairly typical middle-finger motto, one of the hundreds beloved by young people with an attitude and on sale in any number of shops targeted at teens looking to buy edginess.

This Way UP!

UP! Your Service enables organizations to quickly upgrade service performance

Have you ever seen that advertisement for Eveready batteries in which a pink drumming bunny rabbit persistently bounces around,
even when the other bunnies grind to a halt? Interviewing Ron Kaufman is a little like sitting down for a chat with that indefatigable bunny.

Service Matters Most

Eight Secrets of Superior Service

AS THE WIND OF ECONOMIC cycles blow hard, some managers try to contain costs by cutting corners on customer service. This is the wrong thing to do.

The Service Leadership Workshop by Ron Kaufman

Ron Kaufman has included many Singapore case studies in his new book.

Ron Kaufman has included many Singapore case studies in his new book. Ron Kaufman has included many Singapore case studies in his new book