รายละเอียด โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Charismatic Plus+

เสน่ห์และบุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางแห่งความสำเร็จ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ดูโดดเด่น มีเสน่ห์ในแบบของตนอย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ โปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงการแสดงออกที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น ทุกครั้งที่คุณแสดงออกหรือพูดมีผลต่อภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีบุคลิกที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงจากภายในสู่ภายนอก เน้นการปฏิบัติจริง พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพกูรูด้านการแต่งหน้าและทำผมแบบตัวต่อตัวเรียนรู้เทคนิคการผสมผสานการใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ เพื่อนำมาปรับใช้ให้ลงตัวมากที่สุดและเหมาะกับชีวิตประจำวันของคุณทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว

บรรยายไทย
2 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M Academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรในทุกระดับ ที่ต้องการเสริมสร้างเสน่ห์และความประทับใจให้กับผู้คนรอบข้างทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
Thai 16,000.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

เสน่ห์และบุคลิกภาพที่ดีคือใบเบิกทางแห่งความสำเร็จ

โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยเสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์ ให้คุณดูดี โดดเด่น และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ในครั้งแรกที่พบเจอ

WHY: ทำไมต้อง Charismatic Plus+

คนเราตัดสินกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอ คือความจริงที่ทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างความประทับใจในครั้งแรกต่อโอกาสของการพบเจอเพียงชั่วครู่จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่จำเป็น ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม การแต่งกาย บุคลิกภาพ ท่าทาง และการพูดจา ทุกปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์และบ่งบอกถึงระดับความเป็นมืออาชีพในตัวคุณ Charismatic Plus+ คือคำตอบที่จะเข้ามาช่วยดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องภาพลักษณ์ และมอบเทคนิคการเพิ่มเสน่ห์ให้คุณโดดเด่น ดูดีแบบมืออาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสความสำเร็จครั้งใหม่ให้กับคุณ

WHAT: Charismatic Plus+ คืออะไร

Charismatic Plus+ คือโปรแกรมฝึกอบรมและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีแบบมืออาชีพให้กับคุณได้จริง ไม่ใช่เพียงปรับให้ดูดีแค่รูปลักษณ์ภายนอก ในการแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว แต่เรายังลงลึกไปถึงภายใน เริ่มจากวิธีคิดต่อเนื่องถึงท่าทางในการแสดงออกและการพูดจา ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อคุณ รวมถึงความเชื่อมั่นของคุณที่มีต่อตนเอง เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลดีต้องพัฒนาจากภายในไปสู่ภายนอก ถึงจะช่วยเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มั่นใจ และเพิ่มเสน่ห์ให้คุณนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

WHO: Charismatic Plus+ เหมาะกับใคร

บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการเสริมบุคลิกภาพหรือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแบบมืออาชีพ

ประโยชนที่จะได้รับ

 • สร้างพลังจากภายใน ด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของชีวิต
 • ค้นหาเสน่ห์และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองผ่านหลักการ Charismatic Plus+
 • เรียนรู้หลักการทำงานของความคิดสู่พฤติกรรมที่แสดงออก ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของคุณ
 • วิเคราะห์บุคลิกและสรีระ พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการสร้างความโดดเด่น
 • สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิคการแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Program Detail

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของสมองออกสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม พร้อมรับคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิดแบบรายบุคคลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะเข้ามาช่วยดูแลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่ดูดี มีเสน่ห์ และน่าประทับใจในแบบฉบับของคุณเอง

 • การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression) หลายคนมองข้ามเรื่องบุคลิกภาพการแต่งกายและการแสดงออก ทำให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิต ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะเตรียมพร้อมกับการพบปะผู้คนและสร้างความประทับใจแรกเห็นเพื่อเปิดโอกาสในชีวิตให้ตัวเอง
 • ความสัมพันธ์ของร่างกายกับจิตใจ (Body & Mind are One) ต้นตอของบุคลิกภาพของคุณเริ่มต้นจากความคิด และความคิดกับร่างกายมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากเรารู้เคล็ดลับเหล่านี้ เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกจากร่างกาย และปรับอารมณ์ได้จากท่าทางที่เราเป็น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง
 • ดูดีที่สุดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า (Best of You, Head to Toe) ดูแลหน้าตาและทรงผม รวมถึงการแนะนำเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมในโอกาสที่แตกต่างและดูดีในแบบของตน
 • คำแนะนำรายบุคคลจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ (One on One Coaching) รับคำแนะนำที่เจาะจงและสร้างสรรค์เป็นรายบุคคลจากวิทยากรและช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพ เพื่อเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให้โดดเด่น ดูดีในแบบคุณ
 • สร้างแบรนด์ของคุณ (Personal Branding) เรียนรู้วิธีการหาแบรนด์ของตัวคุณ รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพและการแต่งกายที่สอดคล้องและส่งเสริมกับสิ่งที่คุณอยากเป็นให้โดดเด่นในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 –10.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 –13.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย 15.30 –15.45 น.
เวลาและกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
วันที่ 1
09:00 - 12:00
แนะนำตนเอง
การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
ความสัมพันธ์ของร่างกายและความคิด (Body & Mind are One)
ดูดีที่สุด ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า (Best of You from Head to Toe)
กิจกรรม “หมอกับคนไข้”
13:00 - 16:30 การได้รับคำแนะนำรายบุคคลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (One on One Feedback)
Workshop แต่งหน้า และปรับแต่งทรงผม ให้เข้ากับบุคลิกภาพ
เกร็ดความรู้ในการช้อปปิ้ง การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปกิจกรรม
วันที่ 2
09:00 - 12:00
ตกผลึกความคิด (Reflection)
แบรนด์ของคุณ (Personal Branding)
ค้นหาเสน่ห์ของคุณ (Charismatic Trait)
การสร้างพลัง (Power)
13:00 - 16:30 การสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างแท้จริง (Presence)
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (Empathy)
การคิดบวก (Positive Thinking)
บันทึกภาพความสำเร็จ
สรุปกิจกรรม

Trainer

คุณลินดา ติกกะวี (โค้ชหลิน)

คุณลินดาเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลหลากหลายทักษะ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจ จิตวิทยาการสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างทีม และการสื่อสารกับบุคคลที่มีความท้าทาย คุณลินดาได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพ ในระดับ ACC จาก International Coach Federation (ICF) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงานของสมอง โดยได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner in Neuro Linguistic Program จาก NLP Board of USA และ Practitioner in Compass Neuro Linguistic Program

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้บริหารดูแลการพัฒนาผู้นำให้กับบริษัท True Corporation PLC, กรรมการผู้จัดการ ของ OgilyOne Worldwide, ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Lowe Limited, ผู้จัดการอาวุโส ของ Coca Cola (Thailand), ฯลฯ

คุณลินดามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นเลิศและเอาใจใส่การถ่ายทอดโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และช่วยให้องค์กรได้รับสิ่งที่คาดหวังเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Motivation
 • Communication
 • Team Building
 • Professional Image
 • Effective Presentation

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5