รายละเอียด โปรแกรม - M ACADEMY

M Academy

หน้าหลัก > โปรแกรม > รายละเอียด โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรมเบื้องต้น

Charismatic Talk

สื่อสารอย่างมืออาชีพคว้าได้ทุกความสำเร็จ

สร้างเสน่ห์ที่น่าประทับใจให้ตนเองและคนรอบข้างทุกครั้งเมื่อสนทนา ผสมผสานหลากหลายเทคนิคเพื่อทุกการสนทนาจะเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียงและภาษากายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ โปรแกรมนี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ น่าประทับใจ และสามารถนำเสนอประเด็นสำคัญได้ชัดเจน พร้อมสาระสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้เข้าถึงผู้ฟัง เข้าใจได้ง่าย และน่ารับฟังยิ่งขึ้น

บรรยายไทย
1 วัน, 09:00 A.M. - 05:00 P.M.
M Academy ชั้น 6 อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้นำ ผู้บริหารและบุคลากรทั่วไปที่ต้องการสร้างความประทับใจในการสื่อสารแบบมืออาชีพเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ปฎิทินโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Date Language Registration Price Early Bird Price
6 Oct 20 Thai 9,500.00 THB N/A
*Price Per Person / VAT included

หมายเหตุ

ในกรณีที่จองคอร์สสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินค่าลงทะเปียนคืนได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเดิม ที่อยู่ในรอบถัดไป ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากรอบแรกที่จองไว้หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มี มูลค่าเท่ากันก็ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน

M academy ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน วันจัดกิจกรรมอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

02-250-4681

#104 (087-917-5725)
kavissara.rojanavooti@th.mcd.com

#106 (081-815-6549)
luckana.pongprayoon@th.mcd.com

Program Outline

สื่อสารอย่างมืออาชีพคว้าได้ทุกความสำเร็จ

โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อช่วยสร้างเสน่ห์ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ระยะยาว ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงใจผู้อื่น เรียนรู้การใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจในทุกสาขาอาชีพ

WHY: ทำไมต้อง Charismatic Talk

พูดเป็นกับพูดได้นั้นมีความแตกต่าง คนพูดได้คือคนที่พูดไปเรื่อยเปื่อย ไร้ซึ่งแก่นสาน และไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์หรือผลดีใดๆ ตามมา ส่วนคนพูดเป็นคือคนที่มีความสามารถในการสื่อสาร พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสื่อสารได้ถูกต้องตรงความต้องการ พูดแล้วมีแต่เพิ่มมูลค่าและเปิดโอกาสให้กับความสำเร็จ “Charismatic talk” คือตัวช่วยที่จะทำให้คุณกลายเป็น “คนพูดเป็น” ที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และที่สำคัญ! ช่วยสร้างเสน่ห์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และเปิดโอกาสดีๆให้ตัวคุณสามารถคว้าได้ทุกความสำเร็จ

WHAT: Charismatic Talk คืออะไร

Charismatic talk คือหลักสูตรพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้คุณได้อย่างมืออาชีพ ด้วยการเสริมสร้างให้คุณมีศาสตร์และศิลป์ในการพูด สามารถสื่อสารได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับในการควบคุมความคิด อารมณ์ การแสดงออก เลือกใช้วิธีการที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเป็นมิตรและเหมาะสมด้วยการรู้จักวิเคราะห์จำแนกความแตกต่างของคนในแต่ละประเภท พร้อมเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่สามารถสร้างเสน่ห์ให้คุณและทำให้คนรู้สึกชื่นชอบหรือรู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยกับคุณ

WHO: Charismatic Talk เหมาะกับใคร

พนักงานขาย ฝ่ายประสานงานลูกค้า หัวหน้างาน ผู้จัดการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องติดต่อสื่อสาร และอยากเพิ่มทักษะในการพูด การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดความสำเร็จให้แก่ตัวคุณเองและองค์กร

ประโยชนที่จะได้รับ

 • สร้างพลังจากภายใน ด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของชีวิต
 • เรียนรู้วิธีการทำงานของสมองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารทั้งหมด
 • เข้าใจหลักการของการสื่อสารด้วยวัจนภาษา (Verbal Communication) และอวัจนภาษา (Non Verbal Communication)
 • เข้าใจลักษณะคน 4 ประเภท เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่แตกต่าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจต่อคนเหล่านั้น
 • เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญเพื่อสร้างเสน่ห์ในการสื่อสารและสร้างความประทับใจแรกพบ
 • รู้วิธีตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้ผู้อื่นเปิดใจรับและเป็นที่น่าจดจำ
 • รู้หลักการและวิธีการสื่อสารเพื่อตอบสนองกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ
 • เรียนรู้วิธีการทำงานของสมองเพื่อทำให้เชื่อในสิ่งที่ทำและช่วยให้สื่อสารอย่างมีเสน่ห์

Program Detail

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับบุคลากรและองค์กร หลักสูตรได้ผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านโดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น การฝึกสื่อสารในสถานการณ์ที่ท้าทาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมระดมสมอง โดยจะมีการให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ตลอดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานจริงและในชีวิตส่วนตัว เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาสำคัญ:

 • ความหมายของคำว่า Charismatic Talk ไม่ใช่เพียงการพูดหว่านเสน่ห์ แต่เป็นการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองด้วยวิธีการสื่อสาร รวมถึงการเลือกใช้คำพูดและภาษากายที่เป็นมิตร และแสดงออกถึงความมั่นใจ
 • ความสัมพันธ์ของร่างกายกับจิตใจ (Body & Mind are One) เรียนรู้เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นที่มาของการแสดงออกทั้งหมดของมนุษย์และเลือกใช้วิธีการที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเป็นมิตร น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และยังช่วยสร้างเสน่ห์และเพิ่มความประทับใจต่อคนรอบข้างได้ด้วย
 • อวัจนภาษา (Non Verbal Communication) เข้าใจเรื่องภาษากายทั้งจากน้ำเสียง ท่าทาง สายตา และที่มาของการแสดงออกต่างๆ เพื่อสื่อสารได้ตรงตามที่เราต้องการ
 • ผู้นำ 4 ทิศ จำแนกประเภทของคนเพื่อทำให้เราเข้าใจความต่าง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการยอมรับและสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดกับคนในแต่ละประเภท
 • ปัจจัยสำคัญของการสื่อสารอย่างมีเสน่ห์แบบ Charismatic Talk เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร ที่สามารถสร้างเสน่ห์และทำให้คนรู้สึกชอบหรือรู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยกับคุณ
 • การตั้งคำถามอย่างมีเสน่ห์ ช่วยสร้างความประทับใจแรกพบเพื่อต่อยอดในการติดต่อประสานงานต่อไปในอนาคต ด้วยการตั้งคำถามง่ายๆ เรียนรู้วิธีรับมือและตอบสนองกับคำตอบ ก็สามารถทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าคบหา น่าไว้วางใจได้ตั้งแต่ในครั้งแรกที่พบกัน
 • การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์ในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้เคล็ดลับ วิธีการรับมือ หรือวิธีการสื่อสารกับคนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ตรงตามที่ต้องการในชีวิตจริง
 • ความเชื่อกับการสื่อสารอย่างมีเสน่ห์ ปรับเปลี่ยนความเชื่อและวิธีคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่จะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ในการสื่อสารให้กับคุณ

Program Schedule

Date & Time Program & Activities
พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 –10.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 –13.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย 15.30 –15.45 น.
9:15 – 9:30 ความหมายและหลักการของ Charismatic Talk
9:30 – 9:45 หลักการทำงานของสมอง (ความคิด) และร่างกาย (Body & Mind are One)
9:45 – 10:00 อวัจนภาษา (Non Verbal Communication)
10:00 – 10:30 ความแตกต่างของคน 4 ประเภท และวิธีสื่อสารกับคนที่แตกต่าง
10:45 – 11:00 กิจกรรมผู้นำ 4 ทิศ
11:00 – 12:00 ปัจจัยสำคัญของการสื่อสารอย่างมีเสน่ห์แบบ Charismatic Talk
13:00 –17:00 การสร้างเสน่ห์ด้วยคำถาม
แนวทางการสื่อสารในที่ทำงาน
การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์ในสถานการณ์ต่างๆ
วิธีการสื่อสารกับบุคคลที่ท้าทาย
ความเชื่อกับการสื่อสารอย่างมีเสน่ห์
สรุปกิจกรรม

Trainer

คุณลินดา ติกกะวี (โค้ชหลิน)

คุณลินดาเป็นเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลหลากหลายทักษะ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจ จิตวิทยาการสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างทีม และการสื่อสารกับบุคคลที่มีความท้าทาย คุณลินดาได้รับการรับรองการเป็นโค้ชอาชีพ ในระดับ ACC จาก International Coach Federation (ICF) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงานของสมอง โดยได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner in Neuro Linguistic Program จาก NLP Board of USA และ Practitioner in Compass Neuro Linguistic Program

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้บริหารดูแลการพัฒนาผู้นำให้กับบริษัท True Corporation PLC, กรรมการผู้จัดการ ของ OgilyOne Worldwide, ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Lowe Limited, ผู้จัดการอาวุโส ของ Coca Cola (Thailand), ฯลฯ

คุณลินดามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นเลิศและเอาใจใส่การถ่ายทอดโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และช่วยให้องค์กรได้รับสิ่งที่คาดหวังเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Areas of Expertise
 • Leadership
 • Motivation
 • Communication
 • Team Building
 • Professional Image
 • Effective Presentation

หากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ โปรดกรอก E-mail และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ก่อนหากท่านต้องการลงทะเบียนจองโปรแกรมสัมมนาครั้งนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกออนไลน์ โปรดทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน


หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 02-250-4681-5